Listování
od 

Regionální výzkum radonového rizika v České republice / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1-2 (1991), s. 142
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální zhodnocení gravimetrických a aeromagnetických podkladů z oblasti Jeseníků / Daňko, Ján, Rejl, Luboš, 1940- -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie -- ISSN 0581-9180 -- Roč. 29 (1990), s. 67-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionálno-hydrogeochemické zhodnotenie kvality snehovej pokrývky na území Slovenska / Bodiš, Dušan, Lopašovský, Kamil, Rapant, Stanislav, Vrana, Kamil -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierská geológia -- ISSN 0139-7583 -- Roč. 7 (1989), s. 87-128
Zdroj: ČGS (UNM)
The regionaly geographical view of labour market in the Czech republic / Kunc, Josef -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 6, č. 2 (1998), s. 8-17
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Regions, Localities and Landscapes in the New Europe (International Geographical Conference Congeo´2007) / Frantál, Bohumil, Kallabová, Eva, Klusáček, Petr -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 15, č. 4 (2007), s. 53-54
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, ÚG
Register of communal sources of pollution
Register of protected areas - neglected part of water framework directive
Register of reserves of exclusive non-metallic mineral deposits. Symposium Mining town Příbram in science and technology 1994, Section P: Conditions for exploitation of non-metallic mineral deposits
Registr chráněných území - opomíjená součást rámcové směrnice pro vodní politiku EU / Rosendorf, Pavel -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 47, č. 3 (2005), s. 10-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Registr hydrogeologických vrtů v Geofondu / Švejnoha, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 3 (1983), s. 91
Zdroj: ČGS (UNM)
Registr komunálních zdrojů znečištění / Felberová, Lada -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 46, č. 3 (2004), s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR / Štrupl, Vít -- In: Těžba a její dopady na životní prostředí IV -- ISBN 978-80-86832-67-8 -- 5
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Registr svahových nestabilit České republiky - RSN ČR / Šikula, Jan -- In: Svahové deformace a pseudokras 2013. Elektronický sborník abstraktů a prezentací, 22.-24. 5. 2013 hotel Bischofstein -- 11
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Registr významných geologických lokalit / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 19 (1994), s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
Registrace odpalů seizmickými stanicemi s GSM telemetrii
Registrace pohybu skalních bloků dendrogeomorfologickými metodami: nový metodický přístup na příkladu lokalit v Moravskoslezských Beskydech / Pánek, Tomáš, 1977-, Šilhán, Karel, 1982- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 119, č. 1 (2014), s. 50-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Registrace seismických jevů z OKR ve frenštátské oblasti / Kaláb, Zdeněk, Veselá, Vlasta -- In: Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/ -- s. 111-119
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Registration by local seismic network in southern part of the Ostrava-Karviná Coal Basin (Czechoslovakia) / Kaláb, Zdeněk -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 2(88) (1992), p. 221-231
Zdroj: ČGS (UNM)
The registration of areas of suspected contamination regarding dumps in the Brno conurbation / Fischer, W., Hlavinková, Pavlína -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 45-49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Registration of microdisplacements at a Cordillera Blanca fault scarp / Košťák, Blahoslav, Vilímek, Vít, Zapata Luyo, Marco -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 19 (123), s. 61-74
Zdroj: ČGS (UNM)