Listování
od 

Regionalizace v geologických vědách / Reichwalder, Petr, Schenk, Vladimír, 1939-, Suk, Miloš, Šefara, Ján -- In: Folia Univ. Masaryk. brun., Geol. -- ISSN 80-210-1473-3 -- Roč. 38 (1996), s. 227
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionalizacja tektoniczna Polski - Polska południowa (blok górnośląski i blok małopolski) / Buła, Zbigniew, Habryn, Ryszard, Żaba, Jerzy -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 56, č. 10 (2008), s. 912-920
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionalizacja tektoniczna Polski - Polska południowo-zachodnia / Aleksandrowski, Paweł, Żelaźniewicz, Andrzej -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 56, č. 10 (2008), s. 904-911
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionalizacja tektoniczna Polski (Variant.)
Regionalization in geological sciences
Regionally metamorphosed carbonatite-like marbles from the Varied Group, Moldanubian Unit, Bohemian Massif, Czech Republic and their Mo-Th-Nb-REE mineralization / Drábek, Milan, Frýda, Jiří, Janoušek, Vojtěch, Šarbach, M. -- In: Mineral Deposits: Processes to Processing -- ISBN 90 5809 068 X -- ISSN 0026-4598 -- Vol. 21, no. 1 (1986), p. 12-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionálne geologické členenie Západných Karpát v severných výbežkoch Panónskej panvy na území ČSSR / Vass, Dionýz, 1934- -- In: Spravodajca Slovenského geologického úradu. B, Časť informatívna -- Č. 6 (1988), s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu (24-43 Šlapanice, 34-12 Pohořelice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav) / Adámek, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 9-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionálne hodnotenie koeficienta filtrácie v oblasti Žitného ostrova / Mišigová, Iva -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 40, č. 5 (1992), s. 468-472
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionálne prognózovanie nerastných surovín v Spišsko-gemerském rudohorí / Grecula, Pavol, Popreňák, Ján, Radvanec, Martin -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 2 (1984), s. 181-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionálne strižné a transpresné zóny v tatriku Malých Karpát / Plašienka, Dušan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 1 (1990), s. 55-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální albitizace granitů moldanubického plutonu jihozápadně od Rožmberka nad Vltavou (32-42 Rožmberk nad Vltavou, 32-41 Vyšší Brod) / Slabý, Jaromír, Vrána, Stanislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 178-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální charakteristika spraší České republiky / Tomášek, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 27-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální členění reliéfu Děčínska / Balatka, Břetislav, 1931- -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 100, č. 3 (1995), s. 241-245
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální diagnostický polygon ostravsko-karvinského revíru / Konečný, Petr -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 6 (1988), s. 244-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální důkazy pro zlepšení chemismu povrchových vod v letech 1990-2001
Regionální geochemická prospekce v Syrské arabské republice / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1 (1989), s. 102-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální geodynamická síť "Západní Sudety" - rozsáhlé protažení současné sítě "Východní Sudety" k západu
Regionální geologické a metalogenetické výzkumy v Jeseníkách v r.1991 / Aichler, Jaroslav, 1955-2008 -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993)
Zdroj: ČGS (UNM)