Listování
od 

Regionally metamorphosed greisens of the Moldanubicum / Němec, Dušan, 1927-2001, Páša, Jan -- In: Mineralium Deposita -- ISSN 0026-4598 -- Vol. 21, no. 1 (1986), p. 12-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionálne geologické členenie Západných Karpát v severných výbežkoch Panónskej panvy na území ČSSR / Vass, Dionýz, 1934- -- In: Spravodajca Slovenského geologického úradu. B, Časť informatívna -- Č. 6 (1988), s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu (24-43 Šlapanice, 34-12 Pohořelice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav) / Adámek, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 9-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionálne hodnotenie koeficienta filtrácie v oblasti Žitného ostrova / Mišigová, Iva -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 40, č. 5 (1992), s. 468-472
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionálne prognózovanie nerastných surovín v Spišsko-gemerském rudohorí / Grecula, Pavol, Popreňák, Ján, Radvanec, Martin -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 2 (1984), s. 181-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionálne strižné a transpresné zóny v tatriku Malých Karpát / Plašienka, Dušan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 1 (1990), s. 55-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální albitizace granitů moldanubického plutonu jihozápadně od Rožmberka nad Vltavou (32-42 Rožmberk nad Vltavou, 32-41 Vyšší Brod) / Slabý, Jaromír, Vrána, Stanislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 178-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální charakteristika spraší České republiky / Tomášek, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 27-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální členění reliéfu Děčínska / Balatka, Břetislav, 1931- -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 100, č. 3 (1995), s. 241-245
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální diagnostický polygon ostravsko-karvinského revíru / Konečný, Petr -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 6 (1988), s. 244-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální důkazy pro zlepšení chemismu povrchových vod v letech 1990-2001
Regionální geochemická prospekce v Syrské arabské republice / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1 (1989), s. 102-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální geodynamická síť "Západní Sudety" - rozsáhlé protažení současné sítě "Východní Sudety" k západu
Regionální geologické a metalogenetické výzkumy v Jeseníkách v r.1991 / Aichler, Jaroslav, 1955-2008 -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993)
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky / Chlupáč, Ivo, 1931-2002, Čech, Stanislav, 1951-, Dudek, Arnošt, 1928-, Eliáš, Mojmír, Holub, Vlastimil, Pešek, Jiří, 1936-, Pouba, Zdeněk, 1922-, Růžička, Miloš, 1938-, Shrbený, Otakar, Tyráček, Jaroslav, 1931-, Valečka, Jaroslav, 1943-, Vejnar, Zdeněk, Zapletal, Jan -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 4 (1992), s. 257-275
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální geologický informační systém / Fifernová, Martina, Kondrová, Lucie, Tomas, Robert -- In: Sborník sympozia GIS Ostrava 2008 -- ISBN 978-80-254-1340-1 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON / Fottová, Daniela (2000) -- In: Výroční zpráva odboru geologie ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON / Fottová, Daniela, 1951- -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 30-31, příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Regionální hydrogeologický průzkum podzemních vod / Kadlecová, Renata, Olmer, Miroslav -- In: Podzemní voda ve vodoprávním řízení VII -- ISBN 978-80-02-02262-6 -- 50
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve (04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice) / Buchtele, Josef, Čech, Stanislav, 1951-, Hrkal, Zbyněk, Jakeš, Petr, 1940-2005, Kobr, Miroslav, 1940-, Krásný, Jiří, Mls, Jiří, Šantrůček, Jaromír, Šilar, Jan, Valečka, Jaroslav, 1943- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)