Listování
od 

Reinterpretace geologických a geofyzikálních podkladů z Mšensko-roudnické pánve / Kobr, Miroslav, Pešek, Jiří, Skopec, Jiří (2002) -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISBN 80-7075-582-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Reinterpretace geologických a geofyzikálních pokladů z mšensko-roudnické pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou) / Kobr, Miroslav, 1940-, Pešek, Jiří, 1936-, Skopec, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 181-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Reinterpretace geomagnetického pole Podunajské nížiny / Gnojek, Ivan, Kubeš, Peter -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 92 (1991), s. 117-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Reinterpretácia geologickej stavby predneogénneho podložia slovenskej časti viedenskej panvy / Kysela, Ján -- In: Západné Karpaty. Séria geológia -- ISSN 0130-8288 -- Č. 11 (1988), s. 7-51, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Reinterpretation of geological and geophysical data from Mšeno-Roudnice Basin
Reinterpretation of geological and geophysical data from the Mšeno-Roudnice Basin
Reinterpretation of the basement of the Eastern Slovakian basin and its correlation with the Carpathian units / Kováč, Peter, Novotný, Miroslav, Rakús, Miloš, Tomek, Čestmír, Vozár, Jozef, Vozárová, Anna -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Vol. 101 (1996), p. 19-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Reinterpretation of the geomagnetic field of the Danube basin - Podunajská nížina lowland (Czechoslovakia)
Reinterpretation of the travel times of P waves generated by quarry blasts in Western Bohemia / Janský, Jaromír, Novotný, Oldřich, 1942- -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 11(104) (1997), p. 35-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Rejholtice - Mnišské jámy
Rejholtice - Mnišské jámy / Losos, Zdeněk, Prinzová, Eva -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku, J. Zimák a P. Novotný (eds.) -- ISBN 80-244-0453-2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Rejhotice-Mnišské jámy : železné rudy typu BIF v desenských rulách / Losos, Zdeněk, 1962-, Prinzová, Eva -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku -- ISBN 80-244-0453-2 -- s. 81-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu / Fojt, Bohuslav, 1929-, Kopa, Dušan, 1935-, Vávra, Václav, 1971-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku -- ISBN 80-244-0453-2 -- s. 77-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Rejkocephalus, a new paradoxid genus from the Middle Cambrian of Bohemia (Trilobita) / Kordule, Vratislav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 35, č. 1 (1990), s. 55-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy) / Dolníček, Zdeněk, Kolbinger, Dalibor, Uhlíř, David -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 96, č. 1 (2011), s. 47-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekognoskační studie rozptylu radioaktivních materiálů z těžby uranových rud v okrese Příbram a zhodnocení z hlediska radiační zátěže pro obyvatelstvo / Smetana, Josef -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekonstrukce Ag-dolů u Horního Benešova / Večeřa, Josef -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rekonstrukce erodovaných miocénních monogenetických strombolských kuželů: studium charakteru vulkanické aktivity jičínského vulkanického pole (sv. Čechy) a odhad rychlosti povulkanické eroze
Rekonstrukce gradientů ve fosilních společenstvech pomocí teorie grafů (24-41, Vyškov) / Čejchan, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekonstrukce gradientů ve fosilních společenstvech pomocí teorie grafů. Reconstruction of gradients in fossil communities using graph theory / Čejchan, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1995 -- s. 78-80
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ