Listování
od 

Rekognoskační studie rozptylu radioaktivních materiálů z těžby uranových rud v okrese Příbram a zhodnocení z hlediska radiační zátěže pro obyvatelstvo / Smetana, Josef -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekonstrukce Ag-dolů u Horního Benešova / Večeřa, Josef -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rekonstrukce erodovaných miocénních monogenetických strombolských kuželů: studium charakteru vulkanické aktivity jičínského vulkanického pole (sv. Čechy) a odhad rychlosti povulkanické eroze
Rekonstrukce gradientů ve fosilních společenstvech pomocí teorie grafů (24-41, Vyškov) / Čejchan, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekonstrukce gradientů ve fosilních společenstvech pomocí teorie grafů. Reconstruction of gradients in fossil communities using graph theory / Čejchan, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1995 -- s. 78-80
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Rekonstrukce holocenních koryt řeky Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav / Rajchl, Michal, Stehlík, Filip -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 67-69, Příl. VI
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekonstrukce holocénních koryt řeky Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi / Rajchl, Michal, Stehlík, Filip -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rekonstrukce jarních teplot vzduchu v 18. století na základě délky letorostů vinné révy / Střeštík, Jaroslav, Verö, J. -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 139-146
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Rekonstrukce kontinentálního zalednění Oldřichovské vrchoviny: spolupráce geomorfologie a jiných výzkumných metod
Rekonstrukce krajiny / Ložek, Vojen -- In: Živel Země. Země ve službách člověka. -- 270--271
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Rekonstrukce migrace paleofluid v granitoidních horninách na příkladu melechovského masívu / Dobeš, Petr -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov) / Diehl, Jimmy F., Granger, Darryl, Hercman, Helena, Kadlec, Jaroslav, Nowicki, Tomasz, Šroubek, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 12-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras) / Diehl, J. F., Granger, D., Hercman, H., Kadlec, Jaroslav, Nowicki, T., Šroubek, P. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISBN 80-210-2371-6 -- s. 12-18
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Rekonstrukce primitivní křídové angiospermy Myricanthium a její systematická příslušnost / Kvaček, Jiří, 1937- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekonstrukce proměny krajiny, sídel a sídelní struktury na příkladu Blanenska / Klapka, Pavel, Nováková, Eva, Vyskočil, Aleš -- In: Historická geografie. Miscellanea -- Roč. 34, č. 34 (2007), s. 296-306
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rekonstrukce prostředí střední Evropy v době 9.000 až 5.500 let / Musil, Rudolf (2005)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Rekonstrukce průměrných teplot vzduchu v minulém tisíciletí / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí -- s. 108-114
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Rekonstrukce reliéfu krystalinika v podloží střední části české křídy. Poster a abstrakt / Mlčoch, Bedřich, Skácelová, Zuzana, Štědrá, Veronika -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 116
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras (24-41 Vyškov) / Kadlec, Jaroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras / Kadlec, Jaroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10, - (2003), s. 5-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ