Listování
od 

Rekonstrukce krajiny / Ložek, Vojen -- In: Živel Země. Země ve službách člověka. -- 270--271
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Rekonstrukce migrace paleofluid v granitoidních horninách na příkladu melechovského masívu / Dobeš, Petr -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov) / Diehl, Jimmy F., Granger, Darryl, Hercman, Helena, Kadlec, Jaroslav, Nowicki, Tomasz, Šroubek, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 12-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras) / Diehl, J. F., Granger, D., Hercman, H., Kadlec, Jaroslav, Nowicki, T., Šroubek, P. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISBN 80-210-2371-6 -- s. 12-18
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Rekonstrukce primitivní křídové angiospermy Myricanthium a její systematická příslušnost / Kvaček, Jiří, 1937- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekonstrukce proměny krajiny, sídel a sídelní struktury na příkladu Blanenska / Klapka, Pavel, Nováková, Eva, Vyskočil, Aleš -- In: Historická geografie. Miscellanea -- Roč. 34, č. 34 (2007), s. 296-306
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rekonstrukce prostředí střední Evropy v době 9.000 až 5.500 let / Musil, Rudolf (2005)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Rekonstrukce průměrných teplot vzduchu v minulém tisíciletí / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí -- s. 108-114
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Rekonstrukce reliéfu krystalinika v podloží střední části české křídy. Poster a abstrakt / Mlčoch, Bedřich, Skácelová, Zuzana, Štědrá, Veronika -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 116
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras (24-41 Vyškov) / Kadlec, Jaroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras / Kadlec, Jaroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10, - (2003), s. 5-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Rekonstrukce technologie úpravny uhlí s cílem uzavření kalového okruhu a dosažení bezodpadové technologie / Bielik, E. -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part II, Mineral Processing -- s. 33-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekonstrukce vulkanických procesů v okolí Kadaně : 01-44 Vejprty / Rapprich, Vladislav, 1979- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 34-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekonstrukce vulkanických procesů v okolí Kadaně / Rapprich, Vladislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rekonstrukce vývoje lesní vegetace na Žitném ostrově na základě pylové analýzy / Břízová, Eva, Pišút, Peter, Uherčíková, Eva -- In: Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov -- ISBN 978-80-228-1821-6 -- 8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rekonstrukce vývoje vegetace v nivě Dudváhu v holocénu (Slovensko) / Břízová, Eva, Čejka, Tomáš, Pišút, Peter, Uherčíková, Eva -- In: 13. KVARTÉR 2007, Brno 29.11.2007 - Sborník abstrakt -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Rekonstrukce vývoje vegetace v nivě Litavky v holocénu (střední Čechy, Brdy)
Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let / Břízová, Eva -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let / Břízová, Eva -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- s. [2]
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekonstrukce zděných přehrad / Bilík, Milan, 1925- -- In: Vodní hospodářství a ochrana ovzduší -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 44, č. 10 (1994), s. 7-11
Zdroj: ČGS (UNM)