Listování
od 

Rekultivace Dolu Vrbenský - příklad nového pojetí tvorby následné krajiny / Hojdar, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 4 (1997), s. 121-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami / Čablík, Vladimír, 1972-, Fečko, Peter, 1960-, Lang, Tomáš, Řehoř, Michal -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce S, Sanace a rekultivace po těžbě -- [1] s. S 14
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivace jako nedílná součást báňské technologie / Štýs, Stanislav -- In: Hnědé Uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 4 (1989), s. 11-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí / Němec, Igor, Šípek, Václav, 1935- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 12 (2008), s. 13-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivace lomu Most-Ležáky / Dvořák, Petr -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 3 (2008), s. 182-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví / Bernard, Josef -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 617-625
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice / Polívka, Vladimír -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 7 (2008), s. 434-435
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivace po těžbě uhlí povrchovým způsobem / Svoboda, Ivan -- In: Geologové proti ničení životního prostředí -- ISBN 80-7075-199-1 -- s. 56-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivace popílkových odkališť / Malý, Vladimír, Podhajský, Miroslav F. -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 9 (1988), s. 427-432
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivace Severočeského hnědouhelného revíru v proměnách času / Štýs, Stanislav, 1930- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2001), s. 5-29, 26 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve / Čermák, Petr, 1946-, Ondráček, Vratislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 9 (2008), s. 32-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivace technogenních krajin / Štýs, Stanislav, 1930- -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 2 (1983), s. 84-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivace území dolů Bílina / Balón, Karel, Čermák, Petr, Ondráček, Vratislav, Řehoř, Michal -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- nestr.
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru - tradice a současnost / Sixta, Jan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- nestr.
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivace vápencových lomů : navážka brání rozmanitosti rostlin / Tichý, Lubomír, 1972- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 6 (2004), s. 315-317
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivační arboretum Antonín na Sokolovsku / Dimitrovský, Konstantin -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2001), s. 30-38, 3 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivační lesnické arboretum Antonín na Sokolovsku má 35 let / Dimitrovský, Konstantin -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2007), s. 16-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina / Čermák, Petr, 1946-, Ondráček, Vratislav, Řehoř, Michal -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 5 (2005), s. 1, 12-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivační proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve / Štýs, Stanislav, 1930- -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 5 (1985), s. 31-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Rekultivační proměny Severočeské hnědouhelné pánve. Část 1 / Štýs, Stanislav -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 14, č. 7 (1989), s. 417-421
Zdroj: ČGS (UNM)