Listování
od 

Reliéf terciérneho podložia vnútorných Západných Karpát / Fusán, Oto, Plančár, Jozef -- In: Podložie terciéru vnútorných Západných Karpát -- s. 34-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Relief und fossile Verwitterungen in der Umgebung der Bruntál
Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 33-24 Hnanice) / Hubatka, František, Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí / Hubatka, F., Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Nehyba, S. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 -- s. 20-23
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Reliefentwicklung, Tektonik und Vulkanismus während des Tertiärs und Quartärs im Fichtelgebirge und im westlichen Egerer Becken (Excursion E am 16.4.1998) / Gottsmann, Joachim, Peterek, Andreas, Schröder, Bernt -- In: Jahresberichte und Mitteilungen des Oberrheinischen Geologischen Vereines, Neue Folge. Neue Folge -- ISSN 0078-2947 -- Jg. 80 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
Relikt křídových příbojových štěrků s červenohnědou hlínou v rozsedlinách buližníkového kamýku u Minic (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 53-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Relikt paleogenních pískovců u Benešova nad Ploučnicí (02-23 Děčín) / Valečka, Jaroslav, 1943- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 78-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Relikt paleogenních pískovců u Benešova nad Ploučnicí / Valečka, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Reliktní granity a problém geneze ortorul typu Blaník / Zikmund, Josef -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 1 (1983), s. 81-87, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Reliktní minerály v některých opálech Třebíčska a jejich genetický význam / Houzar, Stanislav, Trnka, Milan -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 230-231
Zdroj: ČGS (UNM)
Reliktní stratigrafie a vznik středočeského plutonu / Ledvinková, Vlasta, Palivcová, Marie, Vlašímský, Pavel, Waldhausrová, Jarmila -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 1 (1992), s. 31-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Relikty báňských prací na Kosíři / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 305 (2013), s. 155-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Relikty lateritů z letovického krystalinima
Relikty oceánské kůry v kontinentální litosféře na území Československa
Relikty okeaničeskoj kory v kontinentaĺnoj litosfere na territorii ČSFR
Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře evropských Variscid / Gerdes, Axel, Janoušek, Vojtěch, Vrána, Stanislav -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-635-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře středoevropských variscid / Finger, Friedrich, Gerdes, Axel, Janoušek, Vojtěch, Vrána, Stanislav, 1936- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 56
Zdroj: ČGS (UNM)
Relikty pozdně devonskeho magmatického oblouku v moldanubické zóně Českého masivu / Gerdes, Axel, Janoušek, Vojtěch, Vrána, Stanislav -- In: Petrológia a geodynamika, Zborník abstraktov, 26. máj 2005 -- ISBN ISBN 80-223-206 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Relikty předmiocenních zvětralin v lomu na Hádech (24-32 Brno) / Buriánek, David, Dolníček, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu / Cílek, Václav -- In: Český kras 23 -- ISBN 80-902098-1-5 -- s. 59-64
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ