Listování
od 

Relics of a Proterozoic, early-Panafrican back-arc-basin ophiolite iin the Brno Massif, eastern Czech Republic / Finger, Friedrich, Hanžl, Pavel, Pin, Christian, Steyrer, Hans Peter, Tichomirova, M. -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 2 (1998), p. 246
Zdroj: ČGS (UNM)
Relics of an early-Panafrican metabasite-metarhyolite formation in the Brno Massif, Moravia, Czech Republic / Finger, F., Hanžl, Pavel, Pin, C., Tichomirowa, M. -- In: International Journal of Earth Sciences -- ISSN 1437-3254 -- Roč. 89 (2000), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Relics of an early-Panafrican metabasite-metarhyolite formation in the Brno Massif, Moravia, Czech Republic / Finger, Friedrich, Hanžl, Pavel, Pin, Christian, Tichomirowa, M. -- In: International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau) -- ISSN 1437-3254 -- Roč. 89, č. 2 (2000), s. 328-335
Zdroj: ČGS (UNM)
Relics of ancient mining activities at Kosíř
Relics of eclogite facies metamorphism in the Austroalpine basement, Hochgrößen (Speik Complex), Austria. / Faryad, Shah Wali, Hoinkes, Georg, Meisel, Thomas, Melcher, Frank, Puhl, Juergen -- In: Mineralogy and Petrology -- ISSN 0930-0708 -- Roč. 74, č. 1 (2002), 25
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Relics of high-grade metamorphics in Tatroveporic crystalline of the West Carpathians
Relics of late Devonian magmatic arc in the Moldanubian zone / Gerdes, Axel, Janoušek, Vojtěch, Vrána, Stanislav -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft, vol. 151 -- ISBN 1609-0144 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Relics of laterites on the Letovice Crystalline Complex, Moravia / Grygar, Tomáš, Král, Richard, Nekovařík, Čestmír, Zelenka, Přemysl -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 42, no. 1-2 (1997), p. 121-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Relics of the most distal part of the Neogene foreland basin in SW Moravia / Hladilová, Šárka, 1953-, Nehyba, Slavomír -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 79, no. 2 (2004), p. 113-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Relics of the most distal part of the Neogene foreland basin in SW Moravia / Hladilová, Šárka, Nehyba, Slavomír -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 79, č. 2 (2004), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Relics of the pre-Miocene weathering products in the quarry Hády (Brno)
Relict flowstone at Machnín (the Ještěd Ridge, North Bohemia, Czech Republic) and its importace for relief evolution / Bosák, Pavel, Jurková, Nikola, Komar, M., Pruner, Petr -- In: Geomorfologia Slovaca -- Roč. 7, č. 2 (2007), s. 19-24
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Relict minerals in some opals from Třebíč area and their genetic significance
Relict of river terrace in the gas pipe trench at Tobolka in the Bohemian Karst
Relict rock glaciers in the Central European Mid-Mountains. State-of-the-art / Zurawek, Roman -- In: Biuletyn peryglacjalny -- ISSN 0067-9038 -- Vol. 38 (1999), p. 163-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Relict stratigraphy and the origin of the Central Bohemian Pluton
Relicts of coal-bearing Terciary in Ústí area of North Bohemia brown coal coalfield
Relicts of Miocene sediments on the eastern margin of the Bohemian Massif in the Czech Republic - results of new investigations / Doláková, Nela, Hladilová, Šárka, Nehyba, Slavomír -- In: Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego -- ISSN 0208-6603 -- Č. 396 (2001), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Reliéf a fosilní zvětraliny v okolí Bruntálu / Czudek, Tadeáš, 1932- -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 88, č. 4 (1983), s. 289-297
Zdroj: ČGS (UNM)
Reliéf a geologická stavba podloží žatecké dílčí pánve / Mlčoch, Bedřich, Skácelová, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. zima (2013), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)