Listování
od 

Relief Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace / Andrejkovič, T., Andrejkovič, Tibor, Hofírková, Sylvie, Kirchner, Karel, Kirchner, Karel, 1951-, Petrová, A., Petrová, Andrea -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 31-37
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG -- ČGS (UNM)
Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masívu a Karpatské soustavy / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- In: Thayensia - sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- s. 29-52
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masivu a Karpatské soustavy / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 1 (1998), s. 29-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Relief of the Landscape as Part of the Environment and its Man Induced Disturbances
Relief of the Podyjí National Park and geomorphic aspects of its protection (Czech Republic) / Demek, J., Kirchner, Karel -- In: 6th International Conference on Geomorphology. Abstracts Volume -- s. 402-402
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Reliéf podloží Tuřanské terasy a jeho problémy / Karásek, Jaromír, 1942- -- In: Sborník prací Geografického ústavu Československé akademie věd -- Č. 14 (1987), s. 125-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Relief protection of the Dyje National Park from the viewpoint of geomorphology
Reliéf terciérneho podložia vnútorných Západných Karpát / Fusán, Oto, Plančár, Jozef -- In: Podložie terciéru vnútorných Západných Karpát -- s. 34-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Relief und fossile Verwitterungen in der Umgebung der Bruntál
Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 33-24 Hnanice) / Hubatka, František, Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí / Hubatka, F., Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Nehyba, S. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 -- s. 20-23
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Reliefentwicklung, Tektonik und Vulkanismus während des Tertiärs und Quartärs im Fichtelgebirge und im westlichen Egerer Becken (Excursion E am 16.4.1998) / Gottsmann, Joachim, Peterek, Andreas, Schröder, Bernt -- In: Jahresberichte und Mitteilungen des Oberrheinischen Geologischen Vereines, Neue Folge. Neue Folge -- ISSN 0078-2947 -- Jg. 80 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
Relikt křídových příbojových štěrků s červenohnědou hlínou v rozsedlinách buližníkového kamýku u Minic (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 53-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Relikt paleogenních pískovců u Benešova nad Ploučnicí (02-23 Děčín) / Valečka, Jaroslav, 1943- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 78-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Relikt paleogenních pískovců u Benešova nad Ploučnicí / Valečka, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Reliktní granity a problém geneze ortorul typu Blaník / Zikmund, Josef -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 1 (1983), s. 81-87, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Reliktní minerály v některých opálech Třebíčska a jejich genetický význam / Houzar, Stanislav, Trnka, Milan -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 230-231
Zdroj: ČGS (UNM)
Reliktní stratigrafie a vznik středočeského plutonu / Ledvinková, Vlasta, Palivcová, Marie, Vlašímský, Pavel, Waldhausrová, Jarmila -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 1 (1992), s. 31-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Relikty báňských prací na Kosíři / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 305 (2013), s. 155-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Relikty lateritů z letovického krystalinima