Listování
od 

Relikt paleogenních pískovců u Benešova nad Ploučnicí (02-23 Děčín) / Valečka, Jaroslav, 1943- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 78-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Relikt paleogenních pískovců u Benešova nad Ploučnicí / Valečka, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Reliktní granity a problém geneze ortorul typu Blaník / Zikmund, Josef -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 1 (1983), s. 81-87, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Reliktní minerály v některých opálech Třebíčska a jejich genetický význam / Houzar, Stanislav, Trnka, Milan -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 230-231
Zdroj: ČGS (UNM)
Reliktní stratigrafie a vznik středočeského plutonu / Ledvinková, Vlasta, Palivcová, Marie, Vlašímský, Pavel, Waldhausrová, Jarmila -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 1 (1992), s. 31-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Relikty báňských prací na Kosíři / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 305 (2013), s. 155-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Relikty lateritů z letovického krystalinima
Relikty oceánské kůry v kontinentální litosféře na území Československa
Relikty okeaničeskoj kory v kontinentaĺnoj litosfere na territorii ČSFR
Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře evropských Variscid / Gerdes, Axel, Janoušek, Vojtěch, Vrána, Stanislav -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-635-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře středoevropských variscid / Finger, Friedrich, Gerdes, Axel, Janoušek, Vojtěch, Vrána, Stanislav, 1936- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 56
Zdroj: ČGS (UNM)
Relikty pozdně devonskeho magmatického oblouku v moldanubické zóně Českého masivu / Gerdes, Axel, Janoušek, Vojtěch, Vrána, Stanislav -- In: Petrológia a geodynamika, Zborník abstraktov, 26. máj 2005 -- ISBN ISBN 80-223-206 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Relikty předmiocenních zvětralin v lomu na Hádech (24-32 Brno) / Buriánek, David, Dolníček, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu / Cílek, Václav -- In: Český kras 23 -- ISBN 80-902098-1-5 -- s. 59-64
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu / Cílek, Václav, jr. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 23 (1997), s. 59-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Relikty vulkanitů souvisejících s křivoklátsko-rokycanským komplexem (lokalita Na Skaličkách - Křivoklátsko) / Stárková, Marcela -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda -- ISSN 0232-0738 -- Roč. 116, č. podzim (2012), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Relikty vysokostupňových metamorfitov v tatroveporickom kryštaliniku Západných Karpát / Hovorka, Dušan, Méres, Štefan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 3 (1989), s. 193-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Reľjef počvy Turžanskoj terrasy i jego problemy
Relocation of earthquakes in West Bohemian/Vogtland subregions Lazy, Klingenthal and Plesná using Master event method / Janský, J., Málek, Jiří -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 1, č. 4 /136/ (2004), s. 73-83
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Relocation of earthquakes in West Bohemian/Vogtland subregions Lazy, Klingenthal and Plesná using the Master event method / Janský, Jaromír, Málek, Jiří -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 1, no. 4 (136), p. 73-83
Zdroj: ČGS (UNM)