Listování
od 

Relikty pozdně devonskeho magmatického oblouku v moldanubické zóně Českého masivu / Gerdes, Axel, Janoušek, Vojtěch, Vrána, Stanislav -- In: Petrológia a geodynamika, Zborník abstraktov, 26. máj 2005 -- ISBN ISBN 80-223-206 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Relikty předmiocenních zvětralin v lomu na Hádech (24-32 Brno) / Buriánek, David, Dolníček, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu / Cílek, Václav -- In: Český kras 23 -- ISBN 80-902098-1-5 -- s. 59-64
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu / Cílek, Václav, jr. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 23 (1997), s. 59-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Relikty vulkanitů souvisejících s křivoklátsko-rokycanským komplexem (lokalita Na Skaličkách - Křivoklátsko) / Stárková, Marcela -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda -- ISSN 0232-0738 -- Roč. 116, č. podzim (2012), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Relikty vysokostupňových metamorfitov v tatroveporickom kryštaliniku Západných Karpát / Hovorka, Dušan, Méres, Štefan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 3 (1989), s. 193-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Reľjef počvy Turžanskoj terrasy i jego problemy
Relocation of earthquakes in West Bohemian/Vogtland subregions Lazy, Klingenthal and Plesná using Master event method / Janský, J., Málek, Jiří -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 1, č. 4 /136/ (2004), s. 73-83
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Relocation of earthquakes in West Bohemian/Vogtland subregions Lazy, Klingenthal and Plesná using the Master event method / Janský, Jaromír, Málek, Jiří -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 1, no. 4 (136), p. 73-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Relocation of mining-induced seismic events in the Upper Silesian Coal Basin, Poland, by a double-difference method / Dębski, Wojciech, Rudziński, Łukasz -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 5, no. 2 (150), p. 97-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Relocation of the 2001 earthquake sequence in Aegion, Greece / Janský, Jaromír, Serpetsidaki, Anna, Sokos, Efthimios, Tselentis, G. A., Zahradník, Jiří, 1947- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 48, no. 2 (2004), p. 331-344
Zdroj: ČGS (UNM)
Reloct granites and the genesis of the Blaník type orthogneisses (Bohemian massif)
REMA6W - MS Windows software for controlelling JR-6 Spinner magnetometers / Chadima, Martin, Dušek, M., Pokorný, J. -- In: IAGA 2009 : abstract book -- S. 1-1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Remagnesation from the Bohemian Massif and determination of the primary remanence direction / Bachtadse, V., Soffel, H., Tait, J. -- In: Seventh meeting of the EurSeventh meeting of the European Union of Geosciences : April 4-8th 1993 Strasbourg. Terra abstracts, suppl. no. 1 -- s. 91
Zdroj: ČGS (UNM)
Remainders of old mining activities on the southern slope of Hamerský Špičák (North Bohemia)
Remains of an old iron mine Schächtenstein hill near Hamr at Česká Lípa (Northern Bohemia)
Remains of historical mining activities in the vicinity of railway line Rokycany - Pilsen
Remains of Permo-Carboniferous vertebrates from HK-1 borehole (Horní Kalná, Krkonoše Piedmont Basin, east Bohemia) / Zajíc, Jaroslav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 63, no. 1 (1988), p. 47-52, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Remains of seabass (Perciformes, Moronidae) from the diatomite beds of Kučlín (Bohemia) with remarks on the taxonomic position of "Perca" lepidota from the freshwater calks Oehningen (Baden)