Listování
od 

Removal of polyurea spray coatings from the surface of cement concrete by water jet technology / Bódi, Z., Foldyna, Josef, Hlaváček, Petr, Klich, Jiří, Martinec, Petr, Ščučka, Jiří -- In: Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku -- S. 241-248
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Removing of beryllium from water resources
Removing of rusty incrustations from minerals
Renaissance of the Problem of Foothilly Soil Zonality [Natural Environment] in Slovakia's Lowlands
Rendering of 3D seismic model / Bucha, Václav -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 9/100/, - (1996), s. 183-186
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Rendering of 3D seismic model / Bucha, Václav -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 9(100) (1996), p. 183-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Renesance světových cen základních kovů / Doležil, Milan, Hanus, Petr -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 8 (1989), s. 215-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Renesancia problému predhorskej zonálnosti pôd (prírodného prostredia) v nížinách Slovenska / Bedrna, Zoltán, Mičian, Ľudovít -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 42, č. 3 (1990), s. 251-263
Zdroj: ČGS (UNM)
Renovační geoekologie a zvláště chráněná území / Demek, Jaromír, 1930- -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 55, č. 4 (2003), s. 373-380
Zdroj: ČGS (UNM)
Rentgenografická identifikace jílových minerálů holocenních fluviálních sedimentů vybraných profilů na řece Labi / Šťastný, Martin -- In: Holocene flood plain of the Labe River -- s. 26-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Rentgenografické kvantitativní stanovení kaolinitu a křemene v kaolínu z Únanova / Šindelář, Jiří, Vaněk, Jiří -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Č. 2 (1970), s. 5-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Rentgenografické studium přednostní orientace kalcitu ve vrbenské sérii keprnicko-desenské jednotky / Kratochvíl, Miloš -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 47-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Rentgenogramy apatitu z lokalit Dobřejovice, Mirkovice a Opalice / Hušák, Michal -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 30, č. 3 (1990), s. 87-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Rentgenometrický výzkum barytu z rudních ložisek typu SEDEX a hydrotermálních žil v severovýchodní části Českého masívu / Hlávka, Roman, Krausová, Dagmar, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 159-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Rentgenová a fotoelektronová spektroskopie funkčních skupin dusíku a síry v organické substanci uhlí
Rentgenová difrakce v geologických oborech na přírodovědecké fakultě UK v Praze: Bahna a uran / Goliáš, Viktor -- In: Materials Structure in Chemistry, Biologym Physics and Technology (Bulletin of the Czech and Slovak Crystallographic Association.) -- ISSN 1211-5894 -- Roč. 17/2010, č. Spec.iss. (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Rentgenová difrakční analýza jeskynních hlín z vybraných jeskynních systémů Moravského krasu (Sloupsko-šošůvské jeskyně, Císařská jeskyně, Býčí skála) a Javoříčského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko) / Krausová, Dagmar, Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Rentgenová difrakční fázová analýza / Ondruš, Petr, Zoubková, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 99-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Rentgenová difrakční kvantitativní fázová analýza vzorků ovlivněných přednostní orientací některých krystalografických rovin / Čermák, Miroslav, Neumann, Jaromír -- In: Československý časopis pro fyziku. sekce A -- Roč. 36, č. 1 (1986), s. 35-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Rentgenové analýzy prašného spadu a polétavého prachu pražské aglomerace / Ondruš, Petr, Zoubková, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 100
Zdroj: ČGS (UNM)