Listování
od 

Removal of arsenate and selenite from aqueous solution using nano-amorphous iron-titanium hydrous oxide / Herzogová, L., Kubička, D., Novák, P., Thanh, D. N., Vaculíková, Lenka, Vu, H.N. -- In: 45. Symposium on Catalysis - Book of Abstracts -- Po-30-Po-30
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Removal of As V, Cr VI, CR VI, and V V from solutions by calcined hydrotalcite and regeneration of used sorbent / Koloušek, David, Kovácsová, E., Kovanda, F. -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis -- Vol. 26 (1996), p. 85-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Removal of AsV, CrVI, and VV from solutions by calcined hydrotalcite and regeneration of used sorbent / Koloušek, David, Kovácsová, E., Kovanda, F. -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- Vol. 28-29 (1998-1999), p. 155-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Removal of concrete surface layers by pulsating water jets / Foldyna, Josef, Martinec, Petr, Sitek, Libor, Ščučka, Jiří -- In: International Conference on Abrasive Processes /1./ - Abstract Book -- P 2.17
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Removal of degraded layer of concrete with an emphasis on optimizing surface before applying repair materials / Bodnárová, L., Foldyna, Josef, Hela, R., Hlaváč, L., Janurová, E., Mádr, V., Pustelník, J., Sitek, Libor -- In: Recyklace odpadů XIII -- S. 149-154
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Removal of ethylenebisdithiocarbamidanes from waste waters
Removal of heavy metals from waste waters by humic materials / Hlavatý, Josef, Vodička, Luděk -- In: Weathering of Fossil Organic Matter -- ISBN 80-7075-237-8 -- s. 131-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Removal of inorganic sulphur, arsenic and iron from coal by Thiobacillus ferrooxidans / Čurillová, D., Kupka, D., Machajová, Z., Sýkorová, Ivana -- In: Proceedings - 5th Conference on Environment and Mineral Processing -- s. 701-708
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Removal of Metal Ions from a Solution / Hencl, Vladimír, Mucha, Pavel -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 93, č. 1 (1994), s. 73-78
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Removal of phosphorus in constructed wetlands with sub-surface horizontal flow in the Czech Republic / Vymazal, Jan, 1955- -- In: Biogeomon 2002 : the 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour : August 17-21, 2002, The University of Reading, UK : book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- s. 250
Zdroj: ČGS (UNM)
Removal of polyurea spray coatings from the surface of cement concrete by water jet technology / Bódi, Z., Foldyna, Josef, Hlaváček, Petr, Klich, Jiří, Martinec, Petr, Ščučka, Jiří -- In: Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku -- S. 241-248
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Removing of beryllium from water resources
Removing of rusty incrustations from minerals
Renaissance of the Problem of Foothilly Soil Zonality [Natural Environment] in Slovakia's Lowlands
Rendering of 3D seismic model / Bucha, Václav -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 9/100/, - (1996), s. 183-186
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Rendering of 3D seismic model / Bucha, Václav -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 9(100) (1996), p. 183-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Renesance světových cen základních kovů / Doležil, Milan, Hanus, Petr -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 8 (1989), s. 215-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Renesancia problému predhorskej zonálnosti pôd (prírodného prostredia) v nížinách Slovenska / Bedrna, Zoltán, Mičian, Ľudovít -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 42, č. 3 (1990), s. 251-263
Zdroj: ČGS (UNM)
Renovační geoekologie a zvláště chráněná území / Demek, Jaromír, 1930- -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 55, č. 4 (2003), s. 373-380
Zdroj: ČGS (UNM)
Rentgenografická identifikace jílových minerálů holocenních fluviálních sedimentů vybraných profilů na řece Labi / Šťastný, Martin -- In: Holocene flood plain of the Labe River -- s. 26-30
Zdroj: ČGS (UNM)