Listování
od 

Rentgenová difrakční analýza jeskynních hlín z vybraných jeskynních systémů Moravského krasu (Sloupsko-šošůvské jeskyně, Císařská jeskyně, Býčí skála) a Javoříčského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko) / Krausová, Dagmar, Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Rentgenová difrakční fázová analýza / Ondruš, Petr, Zoubková, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 99-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Rentgenová difrakční kvantitativní fázová analýza vzorků ovlivněných přednostní orientací některých krystalografických rovin / Čermák, Miroslav, Neumann, Jaromír -- In: Československý časopis pro fyziku. sekce A -- Roč. 36, č. 1 (1986), s. 35-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Rentgenové analýzy prašného spadu a polétavého prachu pražské aglomerace / Ondruš, Petr, Zoubková, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 100
Zdroj: ČGS (UNM)
Rentgenové záření a výzkum zkamenělin / Březinová, Drahomíra -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 6 (1983), s. 183-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Reologické chování modelovaných suspenzí / Hladil, Jindřich, Kulaviak, Lukáš, Růžička, Marek, Večeř, Marek -- In: Sborník prací ze semináře -- S. 93-99
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Reopening and adaptation of the ancient gallery near Karlovy Vary Spa
Repeated geodetic measurements in the West Bohemia seismoactive region: period 1993-1996 / Jindra, D., Mervart, L., Mrlina, Jan, Špičák, Aleš -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 41, č. 4 (1997), s. 319-328
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Repeated geodetic measurements in the West Bohemia seismoactive region: period 1993-1996 / Jindra, D., Mervart, L., Mrlina, Jan, Špičák, Aleš -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 41, č. 4 (1997), s. 319-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Repeated levelling in the Mayrau Mine area using undermining influence theories / Brož, Milan, Vencovský, Miloš -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 1, no. 4 (136), p. 49-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Repeated measurements of gravity as a contribution to geodynamic investigations: two examples from Europe / Mrlina, Jan -- In: Bulletin of National research institute of astronomy and geophysics -- - (2001), s. 331-341
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Repeated progressive heating in susceptibility vs. temperature investigation:a new paleotemperature indicator? / Hrouda, František -- In: PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH PART A-SOLID EARTH AND GEODESY -- ISSN 1464-1895 -- Roč. 28, č. 16-19 (2003), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Repeated progressive heatingin susceptibility vs. temperature investigation:a new paleotemperature indicator ? / Hanák, Jaromír, Hrouda, František, Müller, Pavel -- In: Physics and Chemistry of the Earth -- ISSN 0079-1946 -- Roč. 28, č. 2003 (2003), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Repeated temperature logs from Czech, Slovenian and Portuguese borehole climate observatories / Correia, A., Dědeček, Petr, Rajver, D., Šafanda, Jan -- In: Climate of the Past -- Roč. 3, č. 3 (2007), s. 453-462
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Repeating behaviour of solar and volcanic activities in the ordered intervals of solar inertial motion / Charvátová, Ivanka -- In: Proceeding of PAGES workshop: Manifestation of climate on the Earth's surface at the end of Holocene -- s. 26-37
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Repetition of early Paleozoic rocks in pressure related nappe units of the Erzgebirge / Mingram, B. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 40, no. 3 (1995), p. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Replay to W. Franke on Dörr and Zulauf elevator tectonics and orogenic collapse of a Tibetan-style plateau in the European Variscides: the role of the Bohemian shear zone / Dörr, Wolfgang, Zulauf, Gernold -- In: International journal of Earth sciences -- ISSN 1437-3254 -- Vol. 101, no. 7 (2012), p. 2035-2041
Zdroj: ČGS (UNM)
Reply to Boslough et al.: Decades of comet research counter their claims / Bunch, T. E., Howard, G. A., Kennett, J. P., Kletetschka, Günther, Napier, W. M., Tankersley, K. B., West, A., Wittke, J. H. -- In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America -- ISSN 0027-8424 -- Roč. 110, č. 45 (2013)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Reply to Comment by V. Vavryçuk on "Analysis of the state of stress during the 1997 swarm in the Western Bohemia" by A. Slancová and J. Horálek / Horálek, Josef, Slancová, Alice -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 4 (2000), s. 620-621
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Reply to comment by V. Vavryčuk on "Analysis of the state of stress during the 1997 swarm in the Western Bohemia" by A. Slancová and J. Horálek / Horálek, Josef, Slancová, Alice -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 4 (2000), s. 620-621
Zdroj: ČGS (UNM)