Listování
od 

Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování / Dobeš, Petr, Hájek, A., Holeczy, Daniel, Kříbek, Bohdan, Leichmann, J., Pudilová, Marta, Sulovský, Petr, Zimák, J., Žák, Karel -- In: Česká geologie na počátku 3. tisíciletí. Seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby a 100. výročí narození Prof. Koutka -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování / Dobeš, Petr, 1960-, Hájek, Antonín, 1944-, Holeczy, Daniel, Kříbek, Bohdan, 1946-, Leichmann, Jaromír, Pašava, Jan, Pudilová, Marta, Sulovský, Petr, 1952-, Zimák, Jiří, 1956-, Žák, Karel, 1957- -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 65
Zdroj: ČGS (UNM)
Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování / Dobeš, Petr, Kříbek, Bohdan, Pašava, Jan, Pudilová, Marta, Žák, Karel (2002) -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí -- Roč. 83, č. 24 (1985), s. 23-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Retrográdní metamorfóza muskovit-biotitických rul v kaplické jednotce moldanubika jižních Čech a sdružené chemické změny
Retrográdní přeměna krušnohorských eklogitů / Klápová, Helena -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 1 (1988), s. 1-10, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Retrogradnyj metamorfizm granulitov Rychlebskich gor
Retrospective analyses and future predictions of snowmelt-induced acidification: Example from a heavily impacted stream in the Czech Republic / Hruška, Jakub, Kohler, Stephan, Krám, Pavel, Laudon, Hjalmar -- In: Environmental Science & Technology -- ISSN 0013-936X -- Roč. 39, č. 9 (2005), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Retrospektíva a rozvoj tepelnej úpravy železných rúd v železorudných baniach n. p. závod Rudňany / Fábry, Ondrej -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 8 (1986), s. 229-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Rettung der einzigartigen paläontologischen Proben auf den Lokalitäten der Sokolovská uhelná, Rechtsnachfolger, AG
A return to Příbram meteorites from 1959
Return to thermal equilibrium of an intermittently drilled hole: theory and experiment / Štulc, Petr -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 241, č. 1 (1995), s. 35-45
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Reurbanizace vnitřních měst evropských velkoměst druhého řádu / Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Systémový pohled na problémy rozvoje současných měst a jejich reflexe ve výuce urbanismu -- S. 109-114
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Reuss-Cornuho pravidlo o krystalizaci zeolitů z hydrotermálních roztoků / Ulrych, Jaromír -- In: Reussové z Bíliny. Památce velkých přírodovědců -- ISBN 80-85321-30-0 -- s. 193-196
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Reussiana, new name replacing Reussia maksimova, 1972 (Trilobita) / Šnajdr, Milan, 1930-1989 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 62, no. 2 (1987), p. 104
Zdroj: ČGS (UNM)
Réva z Burgundska / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 24, č. 23 (2013), s. 37-37
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
"Révait" - netradiční drahý kámen z Ostrožské Nové Vsi / Mátl, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 2 (2000), s. 132-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Révaite - non-traditional precious stone from Ostrožská Nová Ves
Revaluation of prognostic sources of mineral raw materials (reconnaissance mineral resources) of the Czech Republic