Listování
od 

Retrograde metamorphism in a regional shear zone and related chemical changes: The Kaplice Unit of muscovite-biotite gneisses in the Moldanubian Zone of southern Bohemia, Czech Republic / Bártek, Jiří, Vrána, Stanislav -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 50, č. 3-4 (2005), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Retrograde metamorphism of eclogites of the Krušné hory
Retrograde metamorphism of granulites of the Rychleby Mts.
Retrograde metamorphism of staurolite-garnet-mica schists of the Kraklovská zone of Veporides / Boronichin, Vladimir Aleksandrovič, Korikovskij, Sergej Petrovič, Krist, Ernest -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 40, no. 4 (1989), p. 471-482
Zdroj: ČGS (UNM)
Retrograde processes in paragneisses of the Suchý and Malá Magura Mts. / Dyda, Marián -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 39, no. 2 (1988), p. 241-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Retrograded eclogite from the Staré Město Belt, NE margin of the Bohemian Massif / Žáček, Vladimír -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 41, no. 3-4 (1996), p. 167-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem) / Hájek, Antonín, 1944-, Holeczy, Daniel, Kříbek, Bohdan, 1946-, Pudilová, Marta, Sulovský, Petr, Zimák, Jiří, Žák, Karel, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 44-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná / Hájek, A., Holeczy, Daniel, Kříbek, Bohdan, Pudilová, Marta, Sulovský, Petr, Zimák, J., Žák, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná / Kříbek, Bohdan, Pudilová, Marta, Sulovský, Petr, Zimák, Jiří, Žák, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISBN 80-7075-582-2 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování / Dobeš, Petr, Hájek, A., Holeczy, Daniel, Kříbek, Bohdan, Leichmann, J., Pudilová, Marta, Sulovský, Petr, Zimák, J., Žák, Karel -- In: Česká geologie na počátku 3. tisíciletí. Seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby a 100. výročí narození Prof. Koutka -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování / Dobeš, Petr, 1960-, Hájek, Antonín, 1944-, Holeczy, Daniel, Kříbek, Bohdan, 1946-, Leichmann, Jaromír, Pašava, Jan, Pudilová, Marta, Sulovský, Petr, 1952-, Zimák, Jiří, 1956-, Žák, Karel, 1957- -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 65
Zdroj: ČGS (UNM)
Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování / Dobeš, Petr, Kříbek, Bohdan, Pašava, Jan, Pudilová, Marta, Žák, Karel (2002) -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí -- Roč. 83, č. 24 (1985), s. 23-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Retrográdní metamorfóza muskovit-biotitických rul v kaplické jednotce moldanubika jižních Čech a sdružené chemické změny
Retrográdní přeměna krušnohorských eklogitů / Klápová, Helena -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 1 (1988), s. 1-10, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Retrogradnyj metamorfizm granulitov Rychlebskich gor
Retrospective analyses and future predictions of snowmelt-induced acidification: Example from a heavily impacted stream in the Czech Republic / Hruška, Jakub, Kohler, Stephan, Krám, Pavel, Laudon, Hjalmar -- In: Environmental Science & Technology -- ISSN 0013-936X -- Roč. 39, č. 9 (2005), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Retrospektíva a rozvoj tepelnej úpravy železných rúd v železorudných baniach n. p. závod Rudňany / Fábry, Ondrej -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 8 (1986), s. 229-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Rettung der einzigartigen paläontologischen Proben auf den Lokalitäten der Sokolovská uhelná, Rechtsnachfolger, AG