Listování
od 

Reurbanizace vnitřních měst evropských velkoměst druhého řádu / Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Systémový pohled na problémy rozvoje současných měst a jejich reflexe ve výuce urbanismu -- S. 109-114
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Reuss-Cornuho pravidlo o krystalizaci zeolitů z hydrotermálních roztoků / Ulrych, Jaromír -- In: Reussové z Bíliny. Památce velkých přírodovědců -- ISBN 80-85321-30-0 -- s. 193-196
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Reussiana, new name replacing Reussia maksimova, 1972 (Trilobita) / Šnajdr, Milan, 1930-1989 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 62, no. 2 (1987), p. 104
Zdroj: ČGS (UNM)
Réva z Burgundska / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 24, č. 23 (2013), s. 37-37
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
"Révait" - netradiční drahý kámen z Ostrožské Nové Vsi / Mátl, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 2 (2000), s. 132-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Révaite - non-traditional precious stone from Ostrožská Nová Ves
Revaluation of prognostic sources of mineral raw materials (reconnaissance mineral resources) of the Czech Republic
Revaluation of reconnaissance mineral resources (prognosis) of the Czech Republic
Revaluation of reserve mineral deposits of the Czech Republic
Revaluation of the geological structure of Hlinecko [i.e. Hlinsko] Palaeozoic and Proterozoic : Vítanov formation : part of the Hlinecko [i.e. Hlinsko] zone or separated unit?
Revaluation of the geological structure of Hlinecko Palaeozoic and Proterozoic. Vítanov formation: part of the Hlinecko zone or a separated unit?
Reversed metamorphic zoning at the SE margin of Bohemian Massif - a result of Variscan progressive displacement
Revidovaná chronostratigrafická hodnota lito- a biostratigrafických jednotiek neogénu tetýdnej a paratetýdnej oblasti; aplikácia výsledkov projektu IGCP č. 25; časť 1
Review and Comments on "Contribution of Professor Desai to Development of Computational Procedures and Methods in Geomechanics" / Doležalová, Marta -- In: Desai Honour Session -- s. 29-41
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Review of analytic methods of gold determination in geologic materials
Review of brachiopods in the Chapel Coral Horizon (Zlíchov Formation, lower Emsian, Lower Devonian, Prague Basin) / Havlíček, Vladimír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 73, no. 2 (1998), p. 113-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Review of Cheb Basin geology
Review of fossil anurans of Asia. With description of a new specimen from the mesozoic of Mongolia / Roček, Zbyněk -- In: 3rd Asian Herpetological Meeting. Abstracts -- s. 33
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Review of fossil arvicolids (Mammalia;Rodentia) of the Pliocene and Quaternary of Czechoslovakia.International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)" / Fejfar, Oldřich, 1931-, Horáček, Ivan -- In: International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)" -- ISBN 3-923871-40-6 -- s. 125-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Review of geochemical variation in Lower Palaeozoic metabasites from the NE Bohemia Massif: intracratonic rifting and plumeridge interaction / Crowley, Q. G., Floyd, P. A., Kryza, Ryszard, Seston, R., Winchester, J. A. -- In: Geological society special publication -- ISSN 0305-8719 -- Vol. 179 (2000), p. 155-174
Zdroj: ČGS (UNM)