Listování
od 

Revitalizační studie pro Tlustec / Cílek, Václav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 55, č. 4 (2000), s. 99-102
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Revitalizační studie pro Tlustec / Cílek, Václav, 1955- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 55, č. 4 (2000), s. 99-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizační úpravy potočních koryt / Zuna, Jaroslav, 1935- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 54, č. 8 (2004), s. 221-223
Zdroj: ČGS (UNM)
The revitalization of limestone quarries
Revitalization of quarries : principles and methodological proposals
Revitalization of Slupsky Stream in Neustupov
Revitalization of the Čihadla dry polder
Revitalization of the Isar in Munich
Revitalization of water flows
Revitalization of water regime on the dumps
Revitalization target - a stable landscape. Symposium Mining town Příbram
Revitalization treatment of river beds
A revival of seismic activity in broader environs of the town of Opava in 1993
Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severné od Brna / Čtyroká , Jiřina, Petrová, Pavla, Vít, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6, č. jaro (1999), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov) / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Petrová, Pavla, 1972-, Vít, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 51-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize českých silurských a devonských stromatopotoideí popsaných Počtou (1894)
Revize druhu Ctenodonta bohemica (Barrande, 1881) (Bivalvia) z českého darriwilu (ordovik) / Steinová, Marika -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Revize dufrenitu z Poniklé / Rus, Petr, Škoda, Radek -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 2 (2010), s. 119-123
Zdroj: ČGS (UNM)
REVIZE GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ŠTOL VE KŘTINSKÉM ÚDOLÍ, MORAVSKÝ KRAS / Baldík, Vít, Gilíková, Helena, Otava, Jiří, Rez, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 19, č. 1-2 (2012), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Revize karbonátových hornin v regionu středních Čech z hlediska zemědělství / Dušek, Karel, Kadounová, Zdeňka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 74-75
Zdroj: ČGS (UNM)