Listování
od 

Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice (02-32 Teplice, 02-41 Ústí nad Labem) / Burda, Jiří, Hroch, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 25-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část / Čížek, Zdeněk, Doubek, Wolfgang, Pichler, Evžen, Předota, Ladislav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2006), s. 5-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část / Čížek, Zdeněk, Doubek, Wolfgang, Pichler, Evžen, Předota, Ladislav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2007), s. 5-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část / Čížek, Zdeněk, Doubek, Wolfgang, Pichler, Evžen, Předota, Ladislav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2007), s. 3-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část / Čížek, Zdeněk, Doubek, Wolfgang, Kroupa, František, Pichler, Evžen, Předota, Ladislav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2007), s. 2-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace vápencových lomů / Sádlo, Jiří, 1958-, Tichý, Lubomír, 1972- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 56, č. 6 (2001), s. 178-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu / Cílek, Václav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 57, č. 4 (2002), s. 105-108
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu / Cílek, Václav, 1955- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 57, č. 4 (2002), s. 105-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace vodních toků / Bestová, Iva -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 45, č. 3 (1999), s. 55-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace vodního režimu na výsypkách / Dimitrovský, Konstantin, Jančová, Alena, Kunt, Miroslav, Prošek, Jiří -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2014), s. 39-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí / Hrazdíra, Jan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2007), s. 12-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace vytěžených lomů / Cílek, Václav -- In: Silikátový zpravodaj -- č. 1 (1997), s. 32-38
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Revitalizacija territorii vostočnoj časti Severočešskogo burougol´nogo bassejna v period 1998-2006 gg.
Revitalizační aktivity na řece Moravě / Runštuková, Věra -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 9 (1997), s. 295-296
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizační studie pro Tlustec / Cílek, Václav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 55, č. 4 (2000), s. 99-102
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Revitalizační studie pro Tlustec / Cílek, Václav, 1955- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 55, č. 4 (2000), s. 99-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizační úpravy potočních koryt / Zuna, Jaroslav, 1935- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 54, č. 8 (2004), s. 221-223
Zdroj: ČGS (UNM)
The revitalization of limestone quarries
Revitalization of quarries : principles and methodological proposals
Revitalization of Slupsky Stream in Neustupov