Listování
od 

Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu / Cílek, Václav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 57, č. 4 (2002), s. 105-108
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu / Cílek, Václav, 1955- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 57, č. 4 (2002), s. 105-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace vodních toků / Bestová, Iva -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 45, č. 3 (1999), s. 55-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace vodního režimu na výsypkách / Dimitrovský, Konstantin, Jančová, Alena, Kunt, Miroslav, Prošek, Jiří -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2014), s. 39-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí / Hrazdíra, Jan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2007), s. 12-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace vytěžených lomů / Cílek, Václav -- In: Silikátový zpravodaj -- č. 1 (1997), s. 32-38
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Revitalizacija territorii vostočnoj časti Severočešskogo burougol´nogo bassejna v period 1998-2006 gg.
Revitalizační aktivity na řece Moravě / Runštuková, Věra -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 9 (1997), s. 295-296
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizační studie pro Tlustec / Cílek, Václav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 55, č. 4 (2000), s. 99-102
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Revitalizační studie pro Tlustec / Cílek, Václav, 1955- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 55, č. 4 (2000), s. 99-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizační úpravy potočních koryt / Zuna, Jaroslav, 1935- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 54, č. 8 (2004), s. 221-223
Zdroj: ČGS (UNM)
The revitalization of limestone quarries
Revitalization of quarries : principles and methodological proposals
Revitalization of Slupsky Stream in Neustupov
Revitalization of the Čihadla dry polder
Revitalization of the Isar in Munich
Revitalization of water flows
Revitalization of water regime on the dumps
Revitalization target - a stable landscape. Symposium Mining town Příbram
Revitalization treatment of river beds