Listování
od 

Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severné od Brna / Čtyroká , Jiřina, Petrová, Pavla, Vít, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6, č. jaro (1999), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov) / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Petrová, Pavla, 1972-, Vít, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 51-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize českých silurských a devonských stromatopotoideí popsaných Počtou (1894)
Revize druhu Ctenodonta bohemica (Barrande, 1881) (Bivalvia) z českého darriwilu (ordovik) / Steinová, Marika -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Revize dufrenitu z Poniklé / Rus, Petr, Škoda, Radek -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 2 (2010), s. 119-123
Zdroj: ČGS (UNM)
REVIZE GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ŠTOL VE KŘTINSKÉM ÚDOLÍ, MORAVSKÝ KRAS / Baldík, Vít, Gilíková, Helena, Otava, Jiří, Rez, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 19, č. 1-2 (2012), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Revize karbonátových hornin v regionu středních Čech z hlediska zemědělství / Dušek, Karel, Kadounová, Zdeňka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 74-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize kolekce fosilní makrofauny z lokality Slatinky (karpatská předhlubeň, spodní baden) uložené ve Vlastivědném muzeu v Olomouci / Lehotský, Tomáš, 1978-, Pekař, Pavel -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 305 (2013), s. 83-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize křídových mechovek popsaných Prantlem (1938) / Taylor, P., Zágoršek, Kamil -- In: 6. paleontologický seminář - sborník příspěvků -- ISBN 80-244-1111-3 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: NM
Revize L6 chondritu lissa (Lysá nad Labem), Československo
Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice / Jirásek, Jakub, 1978-, Matýsek, Dalibor, 1960- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 2 (2010), s. 116-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize lokalit vltavínů Lhotka v Nových Hradech a Podeřiště / Virt, Radoslav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49 (2009), s. 50, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize lokality Březí u Říčan a lokality Oheb u Seče v Železných horách - nalezišť krystalů ortoklasu / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 2 (1998), s. 91-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize málo známých a pochybných druhů trilobitů z Barrandienu / Šnajdr, Milan -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize morfologie a ekologie hadice Bohemura jahni Jaekel, 1903 [Ophiuroidea, Protasteridae] ze středního ordoviku Čech
Revize některých lokalit řasových vápenců karpatské předhlubně na Prostějovsku / Jašková, Vladimíra, 1959- -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 5 (2002), s. 99-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize některých uranových minerálů ze sbírek VŠB / Adamus, Břetislav, Jiránek, Jaroslav -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 31-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk (14-42 Rýmařov) / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 107-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 178-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 275 (1997), s. 12-16
Zdroj: ČGS (UNM)