Listování
od 

Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk (14-42 Rýmařov) / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 107-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 178-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 275 (1997), s. 12-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize neostratotypové lokality hněvotínských vápenců: biostratigrafie konodontů a karbonátové mikrofacie, Morava, Česká republika
Revize paleontologické sbírky doc. RNDr. Ilji Peka, CSc.
Revize paleontologické sbírky doc. RNDr. Ilji Peka, CSc. / Hladilová, Šárka, Kořínek, Pavel -- In: Konferencie, sympóziá, semináre. 8. paleontologická konferencia. Zborník abstraktov. -- ISBN 978-80-88974-91-8 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Revize pásem hygienické ochrany (PHO) březovského vodovodu (24-12 Letovice, 14-34 Svitavy) / Kohoutová, Irena, Popelářová, Věra -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 118-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize platanoidních listů z křídy České republiky
Revize postupů při plynové chromatografické analýze spontánních plynů a plynů rozpuštěných ve vodách. 1. etapa / Boháček, Zbyněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize pozdně pliocenních a kvartérních nálezů zástupců čeledi Mustelidae (kunovité šelmy) z území Čech, Moravy a Slezska / Plata, L'udovít -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 11
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize raně střednokambrické trilobitové fauny středních Čech
Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokalit Českého krasu (Koněprusy - Kobyla - Chlupáčova sluj, Srbsko - Chlum - I. a IV. sluj) (12-41 Beroun) / Nedomová, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 136-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokality Koněprusy-Zlatý kůň - jeskyně C 718 / Nedomová, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 100-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize rodu Kettnerites Žebera, 1935 (Scolecodonta, silur Barrandienu, Česká republika): předběžné výsledky
Revize rodu Polycrinus Jaekel, 1918 (Crinoidea, Inadunata) z českého svrchního ordoviku
Revize rodu Stromatocystites Pompeckj, 1896 (Edrioasteroidea) z kambria České republiky / Fatka, Oldřich, Šrámková, Iva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2009, č. 2009 (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Revize speleologické dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" z archivu Správy Národního parku Podyjí a její implementace do GIS / Kuda, František -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 10 (2013), s. 17-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize spodnomiocenních rostlin zachovaných ve vypálených horninách severočeského terciéru
Revize stavu minerálních vod v ČR / Havlín Nováková, Dana, Janoška, Martin, Vylita, Tomáš -- In: HYDROGEOCHÉMIA ´11, XIII. ročník mezinárodní vědecké konference -- ISBN 978-80-248-2441-3 -- 83
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Revize šištic rodu Discinites z karbonu kontinentálních pánví Čech.