Listování
od 

Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokality Koněprusy-Zlatý kůň - jeskyně C 718 / Nedomová, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 100-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize rodu Kettnerites Žebera, 1935 (Scolecodonta, silur Barrandienu, Česká republika): předběžné výsledky
Revize rodu Polycrinus Jaekel, 1918 (Crinoidea, Inadunata) z českého svrchního ordoviku
Revize rodu Stromatocystites Pompeckj, 1896 (Edrioasteroidea) z kambria České republiky / Fatka, Oldřich, Šrámková, Iva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2009, č. 2009 (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Revize speleologické dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" z archivu Správy Národního parku Podyjí a její implementace do GIS / Kuda, František -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 10 (2013), s. 17-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize spodnomiocenních rostlin zachovaných ve vypálených horninách severočeského terciéru
Revize stavu minerálních vod v ČR / Havlín Nováková, Dana, Janoška, Martin, Vylita, Tomáš -- In: HYDROGEOCHÉMIA ´11, XIII. ročník mezinárodní vědecké konference -- ISBN 978-80-248-2441-3 -- 83
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Revize šištic rodu Discinites z karbonu kontinentálních pánví Čech.
Revize trilobitů nadčeledi Dalmanitoidea z českého ordoviku, siluru a devonu / Budil, Petr -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Revize třetihorních vrubozobých (Aves: Anseridae) Československa
Revize vybraných skupin dekapodů (infrařád Astacidea Latreille, 1802 a Glypheidea Winckler, 1882) z české křídové pánve / Veselská, Martina -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....) -- ISSN 0514-8057 -- Č. 2010 (2010), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan / Brom, R., Krištůfek, Václav, Stehlíková, Z., Světlík, Ivo, Žák, Karel -- In: Český kras. Sborník pro regionální výzkum. 32 -- s. 17-25
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan / Brom, Radim, Krištůfek, Václav, 1954-, Stehlíková, Zuzana, Světlík, Ivo, Žák, Karel, 1957- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 32 (2006), s. 17-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize výskytu vltavínů na zapomenuté lokalitě na Vrábečsku / Knížek, František, Lukášek, Jakub, Musil, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 5 (2013), s. 455-456
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru / Kučera, Jan, Loun, Jan -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 154-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Revize zlomů v severočeské hnědouhelné pánvi / Brus, Zdeněk, Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 4
Zdroj: ČGS (UNM)
Revizní výzkumy gravettských lokalit na Uherskohradišťsku / Nývlt, Daniel, Nývltová Fišáková, Miriam, Škrdla, Petr -- In: 11. KVARTÉR 2005. Sborník abstrakt -- ISBN 80-210-3885-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Revmatická artritida v paleopatologickém materiálu. / Kuželka, Vítězslav, Povýšil, Ctibor, Smrčka, Václav -- In: Pohybové ústrojí, pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii -- ISSN 1212-4575 -- Č. 15, Suppl. (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Revoluce povrchu: úspěšný jako asfalt / Cílek, Václav -- In: Ad architektura -- Roč. 2, č. 2 (2006), s. 72-73
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Revue de la dépollution des hydrocarbures dans les nappes et dans leur zone non saturée en République tcheque: conséquence de pollutions anciennes