Listování
od 

River terrace - important paleoclimatic indicator / Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Project 73/1/24 Quaternary glaciations in the Northern hemisphere [of the International correlation programme] : report no 9, on the session in Paris, France, September, 1982 -- s. 34-41
Zdroj: ČGS (UNM)
River terrace of the Ponávka-brook at Kounicova street in Brno
River terraces at the lower course of the Sázava river from Vrabčí Brod to Kamenný Přívoz
River Terraces at the Middle and Lower Course of the Bílina River as an Unifying Element of Ohře and Elbe Terrace Flights
River terraces of the Svitava River at Zemedelska street in Brno
River terraces of the Vltava and Labe (Elbe) system, Czech Republic, and their implications for the uplift history of the Bohemian Massif / Bridgland, David, Tyráček, Jaroslav, Westaway, Rob -- In: Proceedings of the Geologists' Association -- ISSN 0016-7878 -- Roč. 115, č. 2004 (2004), 24
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
River terraces of the Vltava and Labe (Elbe) system, Czech Republic, and their implications for the uplift history of the Bohemian Massif / Bridgland, David, Tyráček, Jaroslav, 1931-, Westaway, Rob -- In: Proceedings of the Geologists' association -- ISSN 0016-7878 -- Vol. 115, no. 2 (2004), p. 101-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Rivers as recipients of pollution: Today and tomorrow
Rizika současného drobného těžebního podnikání / Holub, Milan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Riziko pronikání radonu z podloží do budov: inženýrskogeologické aspekty tohoto hodnocení / Bouška, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 1 (1993), s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Riziko výstupu důlních plynů do kanalizační sítě / Obručníková, Pavla -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 52, č. 2 (2006), s. 15-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Riziko zabití člověka padajícím meteoritem / Grygar, Jiří -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 2 (1995), s. 90
Zdroj: ČGS (UNM)
Riziková oblast Neapolského zálivu / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 7 (1988), s. 215-216, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Rizikové geofaktory životního prostředí - list 03-413 Semily / Dvořák, Igor, Skácelová, Darja -- In: Sborník Muzea Českého ráje. Acta Musei Turnoviensis -- ISBN 978-80-87416-04-4 -- 5
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
RMA and EMA methods used for the study of silver sulphosalts
RNDr. Anton Porubský, CSc., jubiluje / Jakál, Jozef -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 27 (1989), s. 203-204
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Antonín Zbyšek Hnízdo 100 let od jeho narození / Pavlíček, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46 (2006), s. 243-244
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Augustin Mrázek sedmdesátníkem / Gabriel, Miroslav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 3 (1988), s. 177-179
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Bohumil Vachtl šedesátníkem / Bretšnaidr, Pavel -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 214-215
Zdroj: ČGS (UNM)
RNDr. Břetislav Balatka, CSc., sedmdesátiletý