Listování
od 

Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian Boundary interval at Velim (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). First Part / Bosák, Pavel, Nekvasilová, O., Svobodová, Marcela, Šťastný, Martin, Štemproková-Jírová, D., Žítt, Jiří -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 72, č. 1 (1997), s. 83-102
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian Boundary interval at Velim (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). Second part / Bosák, Pavel, Nekvasilová, Olga, Svobodová, Marcela, Šťastný, Martin, Štemproková-Jírová, D., Žítt, Jiří -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 72, č. 2 (1997), s. 141-156
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Rocky Coast Facies of the Unhošť-Tursko High (Late Cenomanian-Early Turonian, Bohemian Cretaceous Basin) / Hradecká, L., Nekvasilová, O., Svobodová, Marcela, Záruba, B., Žítt, Jiří -- In: Acta Musei Nationalis Pragae -- ISSN 0036-5343 -- 54 (1998), s. 79-116
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Rocky coast facies of the Unhošť-Tursko High (late Cenomanian-early Turonian, Bohemian Cretaceous Basin) / Hradecká, Lenka, Nekvasilová, Olga, Svobodová, Marcela, Záruba, Bořivoj, Žítt, Jiří -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 54, no. 3-4 (1998), p. 79-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Roconstruction of time development of volcanoes in the northern part of the Slánské vrchy Mts., eastern Slovakia
Rod Aphanius Nardo (Teleostei, Cyprinodontidae) z evaporitů svrchního badenu východní části České republiky
Rod Bolboschoenus v květeně České republiky I. Bolboschoenus maritimus s. str., B. planiculmis, B. glaucus / Ducháček, Michal, Hroudová, Z., Marhold, K. -- In: Zprávy České botanické společnosti -- ISSN 1211-5258 -- Roč. 41, č. 1 (2006), 27
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Rod Incorthis (Orthida, Brachiopoda) ze spodního ordoviku (Arenig) Maroka
Rod Koneprusia (Trilobita) ve středočeském devonu
Rod Lingulops (Lingulata, Brachiopoda) v siluru Barrandienu
Rod Pliobatrachus ze svrchního pliocénu Československa
The Rodl Shear Zone in the southern Bohemian Massif / Brandmayr, Michael, Handler, R., Wallbrecher, E. -- In: Zentralblatt für Geologie und Paläontologie -- ISSN 0340-5109 -- Č. 1 (1991), s. 69-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Rodl-Störung in der südlichen Böhmischen Masse / Brandmayr, Michael, Dallmeyer, Robert David, 1944-, Handler, Robert, Wallbrecher, Eckard -- In: 3. Symposium für Tektonik, Strukturgeologie, Kristallingeologie im deutschsprachigen Raum. Kurzfassungen der Vorträge und Poster -- s. 26-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Rodochrozit / Korbel, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 3 (1999), s. 250-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Roemerite from Kaňk near Kutná Hora
Rohovce - nejkrásnější horniny Sahary / Mrázek, Ivan, 1940- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 6 (2005), s. 452-456
Zdroj: ČGS (UNM)
Rohstoff Naturstein - Teil 1 (Variant.)
Rok horní a geologické legislativy / Kožíšek, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 5 (1989), s. 143-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Rok planety Země v České republice 2007-2008-2009 / Štědrá, Veronika -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 58, č. 5 (2008)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rokycanská Čilina Hill-Sloupy, a new locality in the Řevnice Quartzites of the Libeň Formation in the SW wing of the Prague Basin (Berounian)