Listování
od 

Rod Bolboschoenus v květeně České republiky I. Bolboschoenus maritimus s. str., B. planiculmis, B. glaucus / Ducháček, Michal, Hroudová, Z., Marhold, K. -- In: Zprávy České botanické společnosti -- ISSN 1211-5258 -- Roč. 41, č. 1 (2006), 27
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Rod Incorthis (Orthida, Brachiopoda) ze spodního ordoviku (Arenig) Maroka
Rod Koneprusia (Trilobita) ve středočeském devonu
Rod Lingulops (Lingulata, Brachiopoda) v siluru Barrandienu
Rod Pliobatrachus ze svrchního pliocénu Československa
The Rodl Shear Zone in the southern Bohemian Massif / Brandmayr, Michael, Handler, R., Wallbrecher, E. -- In: Zentralblatt für Geologie und Paläontologie -- ISSN 0340-5109 -- Č. 1 (1991), s. 69-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Rodl-Störung in der südlichen Böhmischen Masse / Brandmayr, Michael, Dallmeyer, Robert David, 1944-, Handler, Robert, Wallbrecher, Eckard -- In: 3. Symposium für Tektonik, Strukturgeologie, Kristallingeologie im deutschsprachigen Raum. Kurzfassungen der Vorträge und Poster -- s. 26-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Rodochrozit / Korbel, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 3 (1999), s. 250-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Roemerite from Kaňk near Kutná Hora
Rohovce - nejkrásnější horniny Sahary / Mrázek, Ivan, 1940- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 6 (2005), s. 452-456
Zdroj: ČGS (UNM)
Rohstoff Naturstein - Teil 1 (Variant.)
Rok horní a geologické legislativy / Kožíšek, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 5 (1989), s. 143-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Rok planety Země v České republice 2007-2008-2009 / Štědrá, Veronika -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 58, č. 5 (2008)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rokycanská Čilina Hill-Sloupy, a new locality in the Řevnice Quartzites of the Libeň Formation in the SW wing of the Prague Basin (Berounian)
Rokycanská Čilina-Sloupy, nová lokalita v řevnických křemencích libeňského souvrství v jihozápadním křídle pražské pánve (beroun) (12-33 Plzeň) / Moravec, Josef K. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 55-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Rokytnice n. Jizerou / Kupka, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 1 (2000), s. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Rokytnice nad Jizerou ore deposit in Krkonoše Mts. (Riesengebirge Mts.), Czech Republic
Rokytnická jeskyně v západních Krkonoších / Břeská, Zdena, Dvořák, Jiří, Ouhrabka, Vratislav -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 30 (1993), s. 167-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Rola bloków litosfery i ruchy przesuwcze w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach masyvu Czeskiego / Oberc, Józef -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 35, č. 6 (1987), s. 290-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Rola bloków litosfery i ruchy przesuwcze w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach Masywu Czeskiego : uwagi i implikacje / Cymerman, Zbygniew -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 36, č. 2 (1988), s. 77-82
Zdroj: ČGS (UNM)