Listování
od 

Rokycanská Čilina-Sloupy, nová lokalita v řevnických křemencích libeňského souvrství v jihozápadním křídle pražské pánve (beroun) (12-33 Plzeň) / Moravec, Josef K. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 55-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Rokytnice n. Jizerou / Kupka, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 1 (2000), s. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Rokytnice nad Jizerou ore deposit in Krkonoše Mts. (Riesengebirge Mts.), Czech Republic
Rokytnická jeskyně v západních Krkonoších / Břeská, Zdena, Dvořák, Jiří, Ouhrabka, Vratislav -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 30 (1993), s. 167-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Rola bloków litosfery i ruchy przesuwcze w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach masyvu Czeskiego / Oberc, Józef -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 35, č. 6 (1987), s. 290-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Rola bloków litosfery i ruchy przesuwcze w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach Masywu Czeskiego : uwagi i implikacje / Cymerman, Zbygniew -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 36, č. 2 (1988), s. 77-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Rola wielkoskalowych przemieszczen przesuwczych w uksztaltowaniu waryscyjskej struktury Sudetów / Aleksandrowski, Paweł -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 43, č. 9 (1995), s. 745-754
Zdroj: ČGS (UNM)
The role and prospects of coal in the ČSFR
The role and value of geological information in transient economy
Rôle des magmas dans ľexhumation des racines orogéniques: ľexemple de la terminaison NE de la chaîne varisque / Edel, Jean-Bernard, Lehmann, J., Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: 21eme Réunion des Sciences de la Terre : du 4 au 9 décembre 2006 : Dijon, Palais des congres -- s. 77
Zdroj: ČGS (UNM)
The role Geological Survey, Prague as a state geological survey under new conditions
Role granitů při vzniku uranového ložiska Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem) / Holeczy, Daniel, Leichmann, Jaromír, Matula, Marek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Role míšení magmat v genezi hercynských alkalicko-vápenatých magmat: integrovaný petrografický výzkum sázavské intruze, středočeský pluton, Česká republika
The role of abiotic factors in ecological strategies of Gravettian hunter-gatherers within Moravia, Czech Republic / Bajer, A., Čejchan, Petr, Havlín Nováková, D., Lisá, Lenka, Lisý, Pavel, Nývltová Fišáková, Miriam, Škrdla, Petr -- In: Quaternary International -- ISSN 1040-6182 -- Roč. 294, 29 April (2013), s. 71-81
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The role of accessory minerals in rocks: petrogenetic indicators of metamorphic and igneous processes (Variant.)
The role of alkali rocks and indications of carbonatites as sources of ceramic raw materials and rare elements in the Bohemian Massif
Role of Basin-Margin Physiography and Sediment Supply History in Sequence Architecture: Insights from Field Studies and Computer Modelling / Nichols, Gary, Uličný, David, Waltham, Dave -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 10 (2000), p. 74-75
Zdroj: ČGS (UNM)
The role of bentonites, using in vine production,on trace elements composition of wines
The role of black shales in the formation of tin-polymetallic deposits in the eastern part of the Dachang tin field (south China) / Delihan, Fan, Dobeš, Petr, Kříbek, Bohdan, Pašava, Jan, Tao, Zhang, Vavřín, Ivan, Žák, Karel -- In: Mineral Deposits: Processes to Processing.Proceedings of the SGA-IAGOD Conference in London -- ISBN 90 5809 068 X -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
The role of black shales in the formation of tin-polymetallic deposits of the Dachang ore field (south China)