Listování
od 

Roofing slates - their petrology of petrofabric and physical properties / Kožušníková, Alena, Martinec, Petr, Poláček, J. -- In: Annales Geophysicae -- Roč. 11, - (1993), s. C22
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rooseveltite from Moldava, Krušné hory Mts, Czech Republic / Řídkošil, T., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogy - Monatshefte -- č. 1 (1994), s. 40-48
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Rooseveltite from Moldava, Krušné hory Mts., Czech Republic / Řídkošil, Tomáš, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- No. 1 (1994), p. 40-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Ropa a zemní plyn v Africe / Ďurica, Petr -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 551-559
Zdroj: ČGS (UNM)
Ropa jako metafora civilizace / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 17, - (2007), s. 9-9
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ropa nám vystačí jen 50 let / Petáková, Zdeňka -- In: Lidové noviny -- Č. 30.9.2000 (2000)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ropná horečka / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 24, č. 25 (2013), s. 62-63
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ropné a plynové akumulácie pri Lipanoch na východnom Slovensku, ich osobitosti a problémy / Rudinec, Rudolf -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 5-6 (1992), s. 357-366
Zdroj: ČGS (UNM)
Ropně geologické zhodnocení severovýchodního okraje nesvačilského příkopu v okolí Bošovic / Ďurica, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 3 (1986), s. 73-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Ropné ložisko Gajary-Báden vo viedenskej pánve / Ralbovský, Eduard -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 8-9 (1984), s. 234-236
Zdroj: ČGS (UNM)
Ropno-geologické pomery severnej časti neogénu východoslovenskej nížiny po reinterpretácii / Magyar, Július, Tereska, Cyril -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 3 (1990), s. 283-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Ropno-geologický výskum zborovského antiklinória / Wunder, Dušan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 10 (1989), s. 310-311
Zdroj: ČGS (UNM)
Roquésit z polymetalického ložiska Příbram-Březové hory, Česká republika / Litochleb, Jiří, 1948-, Ozdín, Daniel, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 36, č. 3-4 (2004), s. 353-356
Zdroj: ČGS (UNM)
Roquésite from the Příbram-Březové Hory polymetallic deposit, Czech Republic
Roquesite from the Sn-W deposit of Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czechoslovakia) / David, Jiří, Jansa, Jiří, Novák, František -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 66, no. 3 (1991), s. 173-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Roscoelit z Jáchymova / Langrová, Anna, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7, - (1999), s. 214-215
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Roscoelit z Jáchymova / Langrová, Anna, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 214-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Roscoelit z karbonátových žil příbramského uranového ložiska / Cílek, Václav, jr., Šrein, Vladimír -- In: Studie z dějin hornictví 3 -- s. 163-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Roscoelite from Jáchymov (Krušné hory Mts.)
Roşia Montană: a clearance of the ancient mining settlement