Listování
od 

Roscoelit z Jáchymova / Langrová, Anna, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7, - (1999), s. 214-215
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Roscoelit z Jáchymova / Langrová, Anna, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 214-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Roscoelit z karbonátových žil příbramského uranového ložiska / Cílek, Václav, jr., Šrein, Vladimír -- In: Studie z dějin hornictví 3 -- s. 163-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Roscoelite from Jáchymov (Krušné hory Mts.)
Roşia Montană: a clearance of the ancient mining settlement
Roşia Montană, Rumunsko, Au : Likvidace starobylé hornické osady / Velebil, Dalibor -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 10 (2004), s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Rosického goniometr / Medenbach, Olaf, 1949- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 6 (2005), s. 406-410
Zdroj: ČGS (UNM)
Rosicko-oslavanská pánev ve světle nových geologických poznatků / Malý, Lubomír, Uhrová, Jiřina -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 74, č. 1-2 (1989), s. 69-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Rossmanit - nový minerál z Rožné a historie jeho objevu / Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 4 (1999), s. 297-298
Zdroj: ČGS (UNM)
Rossmanite - new mineral from the Rožná locality and its history
Rossmanite, (Li Al2) Al6 (Si6 O18) (BO3)3 (OH)3, a new alkali-deficient tourmaline: Description and crystal structure / Černý, Petr, Hawthorne, Frank C., Kyser, T. Kurtis, Novák, Milan, 1952-, Ottolini, Luisa, Selway, Julie B. -- In: American mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Vol. 83, no. 7-8 (1998), p. 896-900
Zdroj: ČGS (UNM)
Rostlinné fosilie v ledovcovém souvku ze Supíkovic (severní Morava, ČSSR) / Gába, Zdeněk, 1939-, Pek, Ilja, Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica -- Roč. 28 (1989), s. 63-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Rostlinné fosílie z nemetamorfovaného staršího paleozoika Čech a Moravy / Obrhel, Jiří -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 36, č. 4 (1991), s. 263-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Rostlinné mikrofosilie a vliv kontaktní metamorfózy na stěnu schránek Akritarch / Vavrdová, Milada -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 81 (1984), s. 47-49, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Rostlinné mikrofosilie z vrtu L7J Rokytnice / Čech, Stanislav, Svobodová, Marcela -- In: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis -- ISBN 978-80-254-3025-5 -- 4
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Rostlinné mikrofosilie z vrtu L7J Rokytnice / Čech, S., Svobodová, Marcela -- In: UNESCO Global Geoparks -- S. 125-132
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Rostlinné mikrofosilie z vrtu L7J Rokytnice / Čech, Stanislav, 1951-, Svobodová, Marcela -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 4 (2009), s. 125-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Rostlinné nálezy z permokarbonu mezi Starou Pakou a Novou Vsí nad Popelkou / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Acta Musei reginaehradecensis. Série A - scientiae naturales -- Roč. 1985, č. 20 (1986), s. 43-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Rostlinné zbytky ve vrtech ze spodního paleozoika (Morava) / Filipiak, Pawel, Gilíková, Helena, Jachowicz, Monika, Purkyňová, Eva -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2003: sborník abstraktů -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Rostlinstvo v okolí Víru / Lacina, Jan -- In: Vír v údolí Svratky -- S. 25-31
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG