Listování
od 

Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu / Hudeček, Vlastimil, 1953-, Michalčík, Petr, Urban, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 7 (2007), s. 25-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozbor možností mikrogravimetrie při určování zlomů v krystaliniku / Dobeš, Miroslav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 3 (1990), s. 157-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozbor průtrží uhlí a plynů v dolech ostravsko-karvinského revíru / Červenka, Alois, Pavlíček, Vlastimil, Žůrek, Petr, 1951- -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 4 (1988), s. 180-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozbor průtrží uhlí a plynů v OKR za období 1978-1990 / Hudeček, Vlastimil -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 4 (1992), s. 107-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozbor příčin nestability svahů v povodí Rožnovské Bečvy u obce Vidče / Jánoš, Vít, Klimeš, Jan, Rybář, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2009), s. 69-74
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997 / Rybář, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 2 (1999), s. 7-14
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997 / Rybář, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 2 (1999), s. 7-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozbor väzby arzénu vo flotačných koncentrátoch ŽB Slovinky / Fečko, Peter, Horváth, Pavol, Raclavská, Helena, 1959-, Raclavský, Konstantin -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 1 (1990), s. 12-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozbor vývoje hlubokého porušení svahů v neovulkanitech Českého středohoří / Cílek, Václav, jr., Rybář, Jan, Vilímek, Vít -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing -- ISSN 1211-1576 -- Č. 8(115) (2000), s. 149-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozbor zloženia užitkovej zložky strácanej do odpadu pri delení látok / Tarhanič, Ladislav -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 62, č. 9 (1984), s. 360-363
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozbory elektronovou mikrosondou v biolitologii / Dubanský, Alois, Němec, Jaroslav, Zich, Milan -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 80 (1989), s. 1-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozdělení částic střednězrnného písku v proudu vody nad pohyblivým dnem za podmínek vysokého smykového napětí ve dně
Rozdělení mikroprvků v hlavních nerostech vyvřelých hornin / Minařík, Luděk -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 22-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozdělení mikroprvků v hlavních nerostech vyvřelých hornin / Minařík, Luděk -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 22-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozdelenie molás západných Karpát v čase a priestore / Vass, Dionýz, 1934- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 5 (1982), s. 79-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozdílné mikrostruktury a deformační mechanismy v metagabrových mylonitech souběžně deformovaných za různých teplotních podmínek (ca. 650 °C a ca. 750 °C)
Rozdíly podmínek kvality života malých měst v ČR a ve Slovinsku / Kallabová, Eva -- In: Geografické informácie . 9 -- s. 24-24
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rozdíly v charakteru rudodárných fluid v Českém masívu na základě studia fluidních inkluzí / Ďurišová, Jana, 1936- -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 31-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze záp. Krušných hor / Breiter, Karel, Škoda, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze západních Krušných hor : 01-43 Horní Blatná / Breiter, Karel, 1956-, Škoda, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 94-96, Příl. X
Zdroj: ČGS (UNM)