Listování
od 

Rozdíly v odtoku dusíku, síry a fosforu z povodí při různém antropogenním zatížení krajiny / Pačes, Tomáš, 1937-, Skořepová, Irena -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 36, č. 12 (1986), s. 316-320
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozdíly v souvkových spočenstvech bazálních morén a ledovcového výplavu / Gába, Zdeněk, 1939- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 50, č. 2 (2001), s. 143-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozdíly ve vlastnostech horských lesních půd na kyselých a bazických matečních horninách / Borůvka, Luboš, Drábek, Ondřej, Kratina, Josef, Šebek, Ondřej, Tejnecký, Václav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. 17 (2010), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Rozdružování a faktorová analýza / Fiala, Jaroslav -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 10-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozdružování kolektivních gravitačních cín-wolframových koncentrátů ložiska Baín Mod - MoLR / Bulandr, Jiří, Jeřábek, Josef -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 247-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozhodovacia analýza pri výbere najvhodnejšej alternatívy usporiadania objektov PVE Malá Vieska / Adamcová, Renáta, Wagner, Peter -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 17, č. 6 (1985), s. 535-549
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozhovor s Radkem Mikulášem / Doubková, Pavla -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 62, č. 3 (2014), s. LII-LIII
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozhovory o ekológii a ochraně prírody [Recenze] / Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 40, č. 3 (1992), s. 142-142
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Rozklad pyritu a markazitu ve sbírkách a možnosti konzervace / Kolesar, Peter -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 307-310
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozklad zawartosci olowiu w weglach i lupkach weglowych w profilu Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego / Parzentny, Henryk, Rozkowska, Anna -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 38, č. 2 (1990), s. 52-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozlišení faciálních a globálních vlivů v izotopovém složení karbonátů: izotopy uhlíku a kyslíku na čelním okraji devonského útesového komplexu na Moravě (vrt Křtiny HV-105)
Rozlišení lithogeních a antropogeních zdrojů kovů a síry v půdách zambijského Copperbeltu:Vzorkování povrchového a hlubšího půdního horizontu a faktorová analýza
Rozlišení struktury forem pyrolýzního uhlíku pomocí rtg-difrakce / Buchtele, Jaroslav, Chmielová, M., Fiala, J., Jelínek, P. -- In: Sborník Mezinárodní konference Spolupráce 2000 -- s. 50-55
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Rozlišení typů hornin z karotážního měření podle Kruskalovy transformace / Matyáš, Václav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 36, č. 1 (1991), s. 41-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozlišování karbonátů barvením / Slobodník, Marek, 1957- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 164-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozloučení s RNDr. Jiřím Strakou / Zelenka, Přemysl -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 4 (2007), s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozloučení s RNDr. Jiřím Šindelářem, CSc. / Fediuk, František, 1929- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 3 (2006), s. 12
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozloučení s RNDr. Petrem Květoněm / Vaněček, Mirko -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 10 (1997), s. 340
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozloučili jsme se ... / Dombrovský, Zdeněk, Fojtík, Miroslav, Přepiora, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 6 (2006), s. 17
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozložení rudních akumulací v krkonošsko-jizerském krystaliniku / Chaloupský, Josef -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 137-138
Zdroj: ČGS (UNM)