Listování
od 

Rozpor tektoniky a sedimentologie v překocených vrstvách (příklad z kulmu) / Havíř, Josef, Otava, Jiří -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2006: sborník abstraktů -- ISBN s. 77-80 -- s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozpoznanie hydrogeologiczne wód zwykłych w Sudetach i problemy dalszych badań / Bińkowski, Bogdan, Bocheńska, Tatiana, Kowalski, Stefan, Malinowski, Jan -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 35, č. 6 (1987), s. 316-320
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozpoznanie petrologiczne pokladów wegla Dolnoslaskiego Zaglebia Wéglowego
Rozprávanie o tatranských dolinách. 13, Dolina Bielej vody. 1.časť / Bohuš, Ivan -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 62, č. 1 (1985), s. 12-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozptýlené a drobné bodové zdroje znečištění vod v povodí vodárenské nádrže Želivka / Just, Tomáš, 1962- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 6 (1997), s. 179-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří (02-41 Litoměřice, 02-42 Česká Lípa) / Valečka, Jaroslav, 1943-, Valigurský, Leoš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří / Valečka, Jaroslav, Valigurský, Leoš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rozpustnost plynných směsí v kolektorských typech hlubinných vod Slánské pánve / Bukovanský, Stanislav -- In: Rudy -- Roč. 33, č. 3 (1985), s. 71-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozruch na rašeliništi / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 4 (1994), s. 235-235
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Rozsah a pozice fylitové série a karbonu v Moldavě-Vápenici ve východních Krušných horách / Chrt, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 4 (1998), s. 129-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozsah pórovitosti - důležitá charakteristika sypkých zemin / Feda, Jaroslav, 1929-2007 -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 7, č. 3 (2004), s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozsedlinová jeskyně u Velkých Opatovic / Musil, Jaromír -- In: Československý kras -- Č. 38 (1987), s. 127-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozsedlinová jeskyně v Polabí / Mlejnek, Roman, 1964-, Ouhrabka, Vratislav, 1963-, Rejl, Jiří -- In: Zpřístupněné jeskyně 2011 : ročenka Správy jeskyní České republiky -- ISBN 978-80-87309-17-9 -- s. 50
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozsypová ložiska - perspektivní zdroj deficitních surovin v Českém masívu / Lhotský, Pavel, Seifert, Antonín -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 2 (1989), s. 33-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozsypová ložiska cínu na malajsijském poloostrově / Šibrava, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 1 (1991), s. 18-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozšírenie šedozemí na území Českej republiky / Žigová, Anna -- In: Rostlinná výroba -- Roč. 40, č. 1 (1994), s. 105-108
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě / Chán, Bohumil, Mrlina, Jan, Polák, Václav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- č. 2 (2003), s. 28-39
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě / Chán, Bohumil, Mrlina, Jan, Polák, Václav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2003), s. 28-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozšíření a použití talpetate v Nikaragui / Dovolil, Miroslav, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 11 (1988), s. 347-348
Zdroj: ČGS (UNM)