Listování
od 

Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky : ostravské regionální konference seismologů, inženýrských geofyziků a geotechniků s mezinárodní účastí / Kaláb, Zdeněk, 1959- -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Č. 6 (2004), s. 10
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozvoj systémů dobývání na uranových ložiskách Rožná a Olší / Cimala, Zbyněk, Hájek, Antonín, 1944- -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 7 (1987), s. 185-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozvoj technologických procesov rúd v aplikácii projektovej činnosti Rudného projektu Košice / Jurek, Ladislav, Richter, Štefan, Zeman, Petr -- In: Rudy -- Roč. 31, č. 7 (1983), s. 227-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozvoj technologie pulsujících vodních paprsků / Foldyna, Josef -- In: Vodní paprsek 2009 -- S. 48-62
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rozvoj tuniské materiálové základny pro výstavbu / Svoboda, Karel -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 61, č. 10 (1983), s. 414-418
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozvoj uhelného průmyslu v Řecku / Smejkal, Josef -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 2 (1987), s. 102-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozvoj úpravy rúd v závode Železnorudné bane Rudňany / Fábry, Ondrej -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 4 (1992), s. 120-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozvoj větrné energetiky a cestovní ruch: hrozba či příležitost? / Cetkovský, Stanislav, Frantál, Bohumil, Kučera, P., Kunc, J. -- In: Seminář k "Mezinárodnímu roku planety Země" -- S. 121-129
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rozvoj větrné energetiky v ČR: lokalizační, realizační a percepční aspekty šíření inovace / Frantál, Bohumil, Kunc, Josef -- In: Udržitelná krajina: rizika teritoriálních polarizací -- S. 20-20
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rozvoj základného hydrogeologického výskumu minerálnych vôd v SSR / Franko, Ondrej, 1931-, Zakovič, Michal -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 4 (1982), s. 97-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů / Knésl, Ilja, Martínek, Karel, Pechar, Tomáš, Spudil, Jiří, Wasay, Abdul -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2007), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů / Knésl, Ilja, Martínek, Karel, Pechar, Tomáš, Spudil, Jiří, Wasay, Abdul -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 153-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů / Knésl, Ilja, Martínek, Karel, Pechar, Tomáš, Spudil, J.., Wasay, Abdul -- In: Geoscience Research Reports for 2006, Czech Geological Survey, Prague. -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2007, č. 1 (2007), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Rozvojové a útlumové tendence v dějinách českého rudného hornictví / Majer, Jiří, 1922- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví -- s. 1-9, T 4
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozvojové možnosti venkovských mikroregionů valašské části moravsko-slovenské hranice / Halaštová, K., Pekařová, K., Vaishar, Antonín -- In: Ochrana a manažment polnohospodárskej krajiny -- S. 267-272
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rozvojové zájmy českého pohraničí (například Orlicka) / Nováková, Eva, Vaishar, Antonín -- In: 150 let Geografie na UK v Praze (Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference "150 let geografie na UK", Praha-Albertov 6, 10. a 11.11.2006) -- s. 23-23
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rozvojové zájmy území Orlicka ve světle regionální a environmentální politiky / Nosková, Helena, Vaishar, Antonín -- In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy; -- Roč. 45, - (2006), s. 532-539
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rozważania nad metodyką monitoringu gleb strefy leśnej Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) - w świetle zróżnicowania właściwości tych gleb / Bogacz, Adam, Duszyńska, Dorota, Kabała, Cezary, Karczewska, Anna, Szopka, Katarzyna -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 44/1 (2007), s. 95-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozwój badań utworów miocenu w Karpatach Zachodnich na obszarze Bielsko - Kraków / Moryc, Władysław -- In: Geologia -- ISSN 0138-0974 -- Roč. 31, č. 1 (2005), s. 5-73, 2 sklád. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozwój basenu magurskiego w górnej kredzie i paleogenie / Oszczypko, Nestor -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 40, č. 7 (1992), s. 397-404
Zdroj: ČGS (UNM)