Listování
od 

Rozważania nad metodyką monitoringu gleb strefy leśnej Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) - w świetle zróżnicowania właściwości tych gleb / Bogacz, Adam, Duszyńska, Dorota, Kabała, Cezary, Karczewska, Anna, Szopka, Katarzyna -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 44/1 (2007), s. 95-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozwój badań utworów miocenu w Karpatach Zachodnich na obszarze Bielsko - Kraków / Moryc, Władysław -- In: Geologia -- ISSN 0138-0974 -- Roč. 31, č. 1 (2005), s. 5-73, 2 sklád. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozwój basenu magurskiego w górnej kredzie i paleogenie / Oszczypko, Nestor -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 40, č. 7 (1992), s. 397-404
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozwój budowy geologicznej rejonu Kłodzkiego w swietle badaň mezotektonicznych / Wojciechowska, Irena -- In: Biuletyn Państwowego instytutu geologicznego -- ISSN 0208-6603 -- Č. 341 (1982), s. 75-96, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozwój i pozycja stratygraficzna warstw istebnianskich w Beskidzie Morawsko-Słąskim / Nescieruk, Piotr, Szydlo, Andrzej -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, č. mimoř. (2003), s. 74-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozwój pogladów na tektonike utworów paleozoicznych regionu dolnosląskiego / Sawicki, Leszek -- In: Biuletyn Państwowego instytutu geologicznego -- ISSN 0208-6603 -- Č. 341 (1982), s. 183-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozwój utworów węglonośnych karbonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego / Jureczka, J., Martinec, Petr -- In: Geologia i zagadnienia ochrony środowiska w regionie Górnośłąskim. Materiały konferencyjne. 2, Wycieczka -- s. 183-193
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rožná - ostatnie eksploatowane złoże uranu w Czechach / Badera, Jarosław, Jirásek, Jakub -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 53, č. 11 (2005), s. 1026-1029
Zdroj: ČGS (UNM)
Rožná near Bystřice nad Pernštejnem, Hradisko hill / Černý, Petr, Filip, Jan, Novák, Milan, 1952-, Ottolini, Luisa -- In: LERM 2003, International Symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals, Field Trip Guidebook -- ISBN 80-7028-198-7 -- s. 39-45
Zdroj: ČGS (UNM)
The Rožná Pegmatite Field, Western Moravia (Czech Republic) / Němec, Dušan, 1927-2001 -- In: Chemie der Erde -- ISSN 0009-2819 -- Vol. 58, no. 3 (1998), p. 233-246
Zdroj: ČGS (UNM)
The Rožná uranium deposit, Bohemian Massif, Czech Republic: cathodoluminiscence and fluid inclusion study / Hein, Ulrich F., Kříbek, Bohdan, 1946-, Lehmann, Bernd, René, Miloš, Vosteen, Hans-Dieter, Weinoldt, Martin -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- Vol. 10, no. 1 (1998), p. 124
Zdroj: ČGS (UNM)
The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization / Dobeš, Petr, Hájek, Antonín, Hein, Ulrych, Holeczy, Daniel, Kříbek, Bohdan, Lehmann, Bernd, Leichmann, Jaromír, Pudilová, Marta, René, Miloš, Scharm, Bohdan, Scharmová, Marta -- In: Mineralium Deposita -- ISSN 0026-4598 -- Roč. 44, č. 1 (2009), 30
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization / Dobeš, P., Hájek, A., Hein, U., Holéczy, D., Kříbek, B., Lehmann, B., Leichmann, J., Pudilová, M., René, Miloš, Scharm, B., Scharmová, M., Žák, K. -- In: Mineralium deposita -- ISSN 0026-4598 -- Roč. 44, č. 1 (2009), s. 99-128
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The Rožnov Formation - new formal name for the Submenilitic Formation of the Godula development of the Silesian Unit (Moravskoslezské Beskydy Mts., Kelčská pahorkatina Upland, Outer West Carpathians)
Rožnovské souvrství - nové formální označení pro podmenilitové souvrství godulského vývoje slezské jednotky (Moravskoslezské Beskydy, Kelčská pahorkatina, Vnější Západní Karpaty) (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov) / Eliáš, Mojmír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
RSDr. Jaroslav Bílek - životopis a soupis prací / Gajdošová, Zuzana -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 9 (2008), s. 50-57
Zdroj: ČGS (UNM)
RTG analýza horninotvorných minerálov: stanovenia obsahu Fe2+ a Fe3+ / Fejdi, Pavel, 1949- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 2 (1982), s. 145-154
Zdroj: ČGS (UNM)
RTG difrakční fázové analýzy prašného spadu a polétavého prachu / Gabašová, Ananda, Ondruš, Petr, Svobodová, Tatjana, Veselovský, František, Zoubková, Jana -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 153-161
Zdroj: ČGS (UNM)
RTG-difraktometrické metody fázové analýzy slínků a cementářských surovin / Všianský, Dalibor (2008)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Rtg. fázová kvantitativní analýza magnetické a těžké frakce půdního materiálu / Barnet, Ivan, 1955-, Sáňka, Vladimír -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 3 (1988), s. 137-142
Zdroj: ČGS (UNM)