Listování
od 

Rtg. fázová kvantitativní analýza magnetické a těžké frakce půdního materiálu / Barnet, Ivan, 1955-, Sáňka, Vladimír -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 3 (1988), s. 137-142
Zdroj: ČGS (UNM)
RTG kvantitativní fázová analýza recentních sedimentů řeky Jihlavy - předběžné výsledky / Dosbaba, Marek, Schwarzová, Monika -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
RTG-microanalysis using for protection of the national heritage
Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály / Losos, Zdeněk, Losos, Zdeněk, 1962-, Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko - petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-0329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- NM
Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály / Losos, Zdeněk, Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16/2008, č. 1 (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Rtuťově porozimetrická charakterizace klastických sedimentárních hornin / Rathouský, Jiří, Schneider, Petr, Šrámek, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1 (1990), s. 35-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Rubelit ve svatováclavské koruně : výzkum českých korunovačních klenotů / Burdová, Petra, Hyršl, Jaroslav, Kouřimský, Jiří, Neumanová, Petra -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 79, č. 1 (2000), s. 18-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Rubelity z Řečice / Ručka, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 174-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Rubellite in the St. Wenceslas crown
Rubellites from Řečice
Rubidium- and cesium-dominant micas in granitic pegmatites / Chapman, Ron, Černý, Petr, Novák, Milan, 1952-, Teertstra, David K. -- In: American mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Vol. 88, no. 11-12, Part 1 (2003), p. 1832-1835
Zdroj: ČGS (UNM)
Rubidium-strontium systematics of granitoid rocks of the South Bohemian Pluton / Scharbert, Susanna -- In: Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 229-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Rubies from Ural Mts.
Ruční mlýny na rozemílání zlaté rudy na Kometě / Fröhlich, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22 -- Roč. 125 (1992), s. 11-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudawski Park Krajobrazowy a jeho žulové útvary (10 let od vyhlášení) / Vítek, Jan, 1946- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 10 (1999), s. 312-314
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudawski Park Krajobrazowy and his granite land forms
Rudists and associated fossils from the Voskop section, Mirdita Zone, East Albania / Peza, E., Peza, Luftulla Hasan, Theodori, P. -- In: Erlangen Geologische Abhandlungen -- Sondersband 3 (1999), s. 49-51
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Rudists from the Albanian Alps zone (Northern Albania) / Peza, Luftulla H. -- In: Buletini i Shkencave gjeologjike -- ISSN 0254-5276 -- Vol. 20, no. 2 (2003), p. 68-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudists from the Upper Cretaceous of Albania. Genus Vaccinites Fischer, 1887 / Peza, Luftulla Hasan -- In: Abstracts / Résumes -- s. 38
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Rudná mineralizácia v oblasti novobansko-kľakovskej vulkanoputonickej zóny a jej vzťah k intruzívnym komplexom / Brlay, Aurel -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 202-205
Zdroj: ČGS (UNM)