Listování
od 

Rubidium- and cesium-dominant micas in granitic pegmatites / Chapman, Ron, Černý, Petr, Novák, Milan, 1952-, Teertstra, David K. -- In: American mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Vol. 88, no. 11-12, Part 1 (2003), p. 1832-1835
Zdroj: ČGS (UNM)
Rubidium-strontium systematics of granitoid rocks of the South Bohemian Pluton / Scharbert, Susanna -- In: Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 229-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Rubies from Ural Mts.
Ruční mlýny na rozemílání zlaté rudy na Kometě / Fröhlich, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22 -- Roč. 125 (1992), s. 11-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudawski Park Krajobrazowy a jeho žulové útvary (10 let od vyhlášení) / Vítek, Jan, 1946- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 10 (1999), s. 312-314
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudawski Park Krajobrazowy and his granite land forms
Rudists and associated fossils from the Voskop section, Mirdita Zone, East Albania / Peza, E., Peza, Luftulla Hasan, Theodori, P. -- In: Erlangen Geologische Abhandlungen -- Sondersband 3 (1999), s. 49-51
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Rudists from the Albanian Alps zone (Northern Albania) / Peza, Luftulla H. -- In: Buletini i Shkencave gjeologjike -- ISSN 0254-5276 -- Vol. 20, no. 2 (2003), p. 68-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudists from the Upper Cretaceous of Albania. Genus Vaccinites Fischer, 1887 / Peza, Luftulla Hasan -- In: Abstracts / Résumes -- s. 38
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Rudná mineralizácia v oblasti novobansko-kľakovskej vulkanoputonickej zóny a jej vzťah k intruzívnym komplexom / Brlay, Aurel -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 202-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudnaja mineralizacija vostočnoj zony karkonošskogo granita v rajone Mniškuv-Rendziny
Rudnaja zonaľnosť okolo krušnogorskogo granitnogo plutona
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945 / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 6 (1987), s. 318-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Dokonč. / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 4 (1988), s. 377-384
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 1. / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 10 (1987), s. 329-344
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 2. / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 11 (1987), s. 345-352
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 3. / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 1 (1988), s. 353-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 4 / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 2 (1988), s. 361-368
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 5. / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 3 (1988), s. 369-376
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985 / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 11 (1988), s. 439-440
Zdroj: ČGS (UNM)