Listování
od 

Rudawski Park Krajobrazowy a jeho žulové útvary (10 let od vyhlášení) / Vítek, Jan, 1946- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 10 (1999), s. 312-314
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudawski Park Krajobrazowy and his granite land forms
Rudists and associated fossils from the Voskop section, Mirdita Zone, East Albania / Peza, E., Peza, Luftulla Hasan, Theodori, P. -- In: Erlangen Geologische Abhandlungen -- Sondersband 3 (1999), s. 49-51
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Rudists from the Albanian Alps zone (Northern Albania) / Peza, Luftulla H. -- In: Buletini i Shkencave gjeologjike -- ISSN 0254-5276 -- Vol. 20, no. 2 (2003), p. 68-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudists from the Upper Cretaceous of Albania. Genus Vaccinites Fischer, 1887 / Peza, Luftulla Hasan -- In: Abstracts / Résumes -- s. 38
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Rudná mineralizácia v oblasti novobansko-kľakovskej vulkanoputonickej zóny a jej vzťah k intruzívnym komplexom / Brlay, Aurel -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 202-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudnaja mineralizacija vostočnoj zony karkonošskogo granita v rajone Mniškuv-Rendziny
Rudnaja zonaľnosť okolo krušnogorskogo granitnogo plutona
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945 / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 6 (1987), s. 318-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Dokonč. / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 4 (1988), s. 377-384
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 1. / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 10 (1987), s. 329-344
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 2. / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 11 (1987), s. 345-352
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 3. / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 1 (1988), s. 353-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 4 / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 2 (1988), s. 361-368
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 5. / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 3 (1988), s. 369-376
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985 / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 11 (1988), s. 439-440
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 1. / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 12 (1988), s. 441-448
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 2 / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 1 (1989), s. 449-456
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 3 / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 2 (1989), s. 457-464
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 4 / Sombathy, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 3 (1989), s. 465-472
Zdroj: ČGS (UNM)