Listování
od 

Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Dokonč. / Margula, Rudolf, Vozár, Jozef, 1939- -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 11 (1986), s. 257-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Pokrač. 1 / Margula, Rudolf, Vozár, Jozef, 1939- -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 8 (1986), s. 233-240
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Pokrač. 2 / Margula, Rudolf, Vozár, Jozef, 1939- -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 8 (1986), s. 241-248
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Pokrač. 3 / Margula, Rudolf, Vozár, Jozef, 1939- -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 10 (1986), s. 249-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné baníctvo na Slovensku v 18. a prvej polovici 19. storočia. Dokonč. / Vozár, Jozef, 1939- -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 2 (1986), s. 193-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné baníctvo na Slovensku v 18. a prvej polovici 19. storočia. Pokrač. 3. / Vozár, Jozef, 1939- -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 1 (1986), s. 185-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné formácie veporíd / Petro, Milan -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 58
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné hornictví české republiky - minulost, současnost, budoucnost / Iványi, Koloman -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 3 (1997), s. 91-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudné minerály produktívnych asociácií ložiska Zlatá Baňa, zvláštnosti chemizmu
Rudní akcesorie hornblenditu z údolí Medvědího dolu (Hrubý Jeseník) (14-24 Bělá p.Pradědem) / Fojt, Bohuslav, Vávra, Václav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 105-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní akcesorie rul plášťě žulového masívu (14-224 Jeseník) / Fojt, Bohuslav, Kopa, Dušan, Vávra, Václav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 91-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní indicie a perspektivy styčné oblasti silezika a lugika / Skácel, Jaroslav -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis -- Roč. 19, č. 3 (1989), s. 99-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní indicie od Klepáčova (obec Sobotín), Hrubý Jeseník / Fojt, Bohuslav, Nepejchal, Miroslav, 1948-, Vávra, Václav -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 85 (2000), s. 91-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní lokality na Českomoravské vrchovině s nálezy hornických nástrojů / Dočkal, Petr, Hrazdil, Vladimír, Vokáč, Milan -- In: Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací -- ISBN 978-80-903588-4-3 -- s. 282-305
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní ložiska České republiky - nově otevřená součást stálé hornické expozice muzea v Krásně (okres Sokolov) / Beran, Pavel, 1961- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 294-295
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály / Fojt, Bohuslav, 1929- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 4 (2007), s. 289-298
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní ložiska Kavkazu a Uzbekistánu : [6. sympozium Mezinárodní asociace pro genezi rudních ložisek (I.A.G.O.D.)] / Kříbek, Bohdan, 1946-, Vaněček, Mirko, 1928- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 4 (1983), s. 445-446
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní ložiska Norilské oblasti / Jiránek, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 7-8 (1993), s. 216-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní ložiska Polska / Badera, Jarosław, Jirásek, Jakub, 1978-, Kędzior, Sławomir, Mirkowski, Zbigniew -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 4 (2008), s. 16-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní ložiska Rudého moře a geneze stratiformních ložisek barevných kovů / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 5 (1983), s. 152
Zdroj: ČGS (UNM)