Listování
od 

Rudní ložiska Polska / Badera, Jarosław, Jirásek, Jakub, 1978-, Kędzior, Sławomir, Mirkowski, Zbigniew -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 4 (2008), s. 16-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní ložiska Rudého moře a geneze stratiformních ložisek barevných kovů / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 5 (1983), s. 152
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní ložiska v Antiatlasu (Maroko) / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 3 (1987), s. 82-85, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní ložiska v díle Jaromíra Koutka / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 2 (2002), s. 83-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní ložiska vázaná na granitoidní horniny / Pertold, Zdeněk, 1933- -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 11, č. 3 (1987), s. 68-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní ložisko Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších / Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 154-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní mineralizace petrovické zóny na lokalitě Kojetín u Milevska / Litochleb, Jiří, Novická, Zora, Šrein, Vladimír -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 32, č. 1-2 (1992), s. 25-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní mineralizace polské části žulovského masívu (85-043 Nysa/Polská republika/, list navazuje na 14-24 Jeseník) / Hladíková, Jana, Losos, Zdeněk, Muszer, Antoni, Vávra, Václav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní mineralizace radvanického souslojí / Dubanský, Alois, 1929-, Fabiánová, Dagmar, Holubář, Vlastimil -- In: Uhlí -- Roč. 35, č. 10 (1987), s. 464-470
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní mineralizace v okolí Phan Rangu (VSR) / Skalický, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 2 (1990), s. 50-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní mineralizace ve strukturním vrtu Heřmanovice-1 (SVH-1) / Stárka, Luboš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 164-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika / Dobeš, Petr, Fojt, Bohuslav, Malý, Karel, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 93, č. září (2008), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika / Dobeš, Petr, 1960-, Fojt, Bohuslav, Malý, Karel, 1970-, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 3-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní minerály dolomitovych žil v hadcích letovického krystalinika / Dobeš, P., Fojt, Bohuslav, Malý, Karel, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. ? (2008), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Rudní minerály mariánskolázeňského metabazitového komplexu / Goliáš, Viktor -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní minerály ve skarnech od Svratouchu a od Rešic na Českomoravské vrchovině / Malec, Jan, Veselovský, František -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rudní nerosty z kalcitových žil v Liticích nad Orlicí / Bažant, Zdeněk, Bradna, Jan -- In: Práce a studie Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje. Ochrana přírody a krajiny -- Č. 15 (1984), s. 5-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní obvod Baîta Bihorului v Rumunsku / Tvrdý, Jaromír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 10 (1988), s. 304-306
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní revír Březové Hory a jeho mezinárodní význam v 19. století / Velfl, Josef, 1956- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 41 (222), s. 65-72, 82
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní revír Chrastava (Panenská Hůrka, Andělská Hora, Kryštofovo Údolí) v Ještědském hřbetu / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 2 (2002), s. 96-107
Zdroj: ČGS (UNM)