Listování
od 

Rudní mineralizace v okolí Phan Rangu (VSR) / Skalický, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 2 (1990), s. 50-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní mineralizace ve strukturním vrtu Heřmanovice-1 (SVH-1) / Stárka, Luboš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 164-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika / Dobeš, Petr, Fojt, Bohuslav, Malý, Karel, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 93, č. září (2008), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika / Dobeš, Petr, 1960-, Fojt, Bohuslav, Malý, Karel, 1970-, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 3-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní minerály dolomitovych žil v hadcích letovického krystalinika / Dobeš, P., Fojt, Bohuslav, Malý, Karel, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. ? (2008), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Rudní minerály mariánskolázeňského metabazitového komplexu / Goliáš, Viktor -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní minerály ve skarnech od Svratouchu a od Rešic na Českomoravské vrchovině / Malec, Jan, Veselovský, František -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rudní nerosty z kalcitových žil v Liticích nad Orlicí / Bažant, Zdeněk, Bradna, Jan -- In: Práce a studie Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje. Ochrana přírody a krajiny -- Č. 15 (1984), s. 5-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní obvod Baîta Bihorului v Rumunsku / Tvrdý, Jaromír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 10 (1988), s. 304-306
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní revír Březové Hory a jeho mezinárodní význam v 19. století / Velfl, Josef, 1956- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 41 (222), s. 65-72, 82
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní revír Chrastava (Panenská Hůrka, Andělská Hora, Kryštofovo Údolí) v Ještědském hřbetu / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 2 (2002), s. 96-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní revír Ratibořské Hory-Stará Vožice / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 5 (2000), s. 363-374
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní tělesa a makroskopické typy zrudnění / Hájek, Antonín, Holeczy, Daniel, Kříbek, Bohdan (2005) -- In: Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací -- ISBN 80-7075-629-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Rudní výskyty a ložiska uranových rud v Krkonoších / Pazderský, Jiří -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 34 (1997), s. 5-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudní zonálnost kolen krušnohorského žulového plutonu
Rudolf Dvořák a jeho sbírka minerálů / Křesina, Lukáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 6 (2006), s. 469-473
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudolf II. a sběr drahých kamenů / Pišl, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 6 (2000), s. 484-486
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudolf Šrámek-Hušek 1907-1962 / Barvíková, Hana, 1946- -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Č. 2 (2007), s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudolf Těsnohlídek a jaskyňa Slobody / Bárta, Juraj -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 31 (1993), s. 113-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudolf Václav Helmhacker - geolog a montanista / Malý, Lubomír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 12 (2000), s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)