Listování
od 

Rudolfova štola je unikátním vodním přivaděčem. Geologie Prahy / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 180 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Rudolfova štola v Praze - významný profil v barrandienském ordoviku / Mikuláš, Radek -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 39, 2/3 (1994), s. 245-249
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Rudolfova štola v Praze - významný profil v barrandienském ordoviku / Mikuláš, Radek -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 39, č. 2-3 (1994), s. 245-250
Zdroj: ČGS (UNM)
"Rudolph's gallery" - an instructive profile in the Ordovician of the Barrandian area
Rudonosnost granitoidních masívů / René, Miloš -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 8, č. 1 (1984), s. 3-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudonosnost střední generace krušnohorských žul / Novák, Luboš -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Ložisková geologie -- s. 123-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudotvorné procesy a minerální parageneze jáchymovského rudního okrsku
Rudotvorné procesy a minerální parageneze ložiska Jáchymov, Česká republika
Ruduchové vápence spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě a jejich paleogeografické svědectví / Brzobohatý, Rostislav, Doláková, Nela, Hladilová, Šárka, Nehyba, Slavomír -- In: 6. Paleontologický seminář -- ISBN 80-244-1111-3 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Rudy cyny na dolnim Śląsku i kierunki dalszych poszukiwań / Szalamancha, Maria -- In: Biuletyn Państwowego instytutu geologicznego -- ISSN 0208-6603 -- Č. 341 (1982), s. 299-318
Zdroj: ČGS (UNM)
Rudy olova v nižnej Silezii i napravlenija daľnejšich poiskov
Rugose corals from the Mokrá cement works quarry east of Brno (Famennian, Palmatolepis Crepida zone) / Galle, Arnošt -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 62 (1987), p. 35-40, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Rugose corals of the Acanthopyge Limestone of Koněprusy (Middle Devonian, Barrandian, Czech Republic) / Galle, Arnošt -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 69, č. 1 (1994), s. 41-58
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Rugose corals of the Acanthopyge Limestone of Koněprusy (Middle Devonian, Barrandian, Czech Republic) / Galle, Arnošt -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 69, no. 1 (1994), p. 41-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Rugose corals of the slopes of Bohemian massif in the region "South"
Rugosní koráli paleozoika svahů Českého masívu v oblasti "Jih" / Galle, Arnošt -- In: Biostratigrafie paleozoika na jihovýchodní Moravě -- s. 59-66, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Rujánské kamení / Běhal, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 3 (2010), s. 246-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Rukověť báňského inženýra / Kalkuš, Jiří -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Příloha č. 2 (1999), s. 1-176
Zdroj: ČGS (UNM)
The rules of IMA on new minerals and first occurrence of minerals
Rulové slepence v lomovém kameni v Týně nad Vltavou / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 48 (2008), s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)