Listování
od 

Runoff changes in areas differing in land-use in the Blanice River basin - application of the deterministic model / Jeníček, Michal -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 57, no. 3 (2009), p. 154-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Runoff formation in a small mountaineous watershed
Runoff from the ICP IM catchments in the Bohemian Massif / Beudert, Burkhard, Čech, Jan, Červenková, Jaroslava, Dieffenbach-Fries, Helga, Fottová, Daniela, Krám, Pavel, Váňa, Milan (2009) -- In: 20 years of Košetice Observatory, Part 2 -- ISBN 978-80-86690-69-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Runoff generation simulation in two geochemically contrasting catchments in western Bohemia by the Sacramento Model (SAC-SMA)
Runoff hydrograph modelling in the vadose zone of the source areas in the basin of the Elbe / Císlerová, Milena, 1940-, Vogel, Tomáš, 1956- -- In: Project Elbe IV : 2003-2006 -- ISBN 80-85900-70-X -- s. 32-39, 61-63
Zdroj: ČGS (UNM)
RUP2004 - High definition apparatus for Standalone, network and micro-array applications in seismic / Brož, Milan, Štrunc, Jaroslav -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 2 (2006), s. 281-283
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The rupture process of a great strike-slip earthquake: teleseismic analysis of the Iranian earthquake of 20 June 1990 / Choy, G., Plešinger, Axel, Zedník, Jan -- In: IUGG 21st General assembly. Abstracts. Workshop SW 17 - Intra continental earthquakes. -- s. SB21F-4, 350
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The rupture process of the Manjil, Iran earthquake of 20 June 1990 and implications for intraplate strike-slip earthquakes / Choy, G. L., Zedník, Jan -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 41, č. 1 (1997), s. 45-63
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The rupture process of the Manjil, Iran earthquake of 20 June 1990 and implications for intraplate strike-slip earthquakes / Choy, George L., Zedník, Jan -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 41, č. 1 (1997), s. 45-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Rupture systems and the division of Czechoslovakia into blocks and subblocks / Květ, Radan -- In: Přírodovědné práce ústavů ČSAV. Nová série -- Roč. 24, č. 1 (1990), s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
Rural border areas in the Moravian-Silesian Region: social and economic changes after 1990 / Martinát, Stanislav -- In: Regions, Localities and Landscapes in New Europe -- S. 34-34
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rural borderland of Czechia / Vaishar, Antonín -- In: Geography in Czechia and Slovakia -- S. 288-292
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rural geography and environment / Munzar, Jan, Vaishar, Antonín
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Růst cen nerostných surovin - fikce nebo realita? / Vaidišová Lenka -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2008), s. 48-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Růst dutých kalcitových konkrecí ve zvětralých migmatitech jeskyní Rachačka. 10. 10 / Cílek, Václav -- In: Speleo -- s. 26-27
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Růst mladšího křemene na štěpných plochách kopírujících deformační lamely PDF šokových křemenů Čech / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46 (2006), s. 184
Zdroj: ČGS (UNM)
Růstové stimulátory z organické hmoty jílovců a břidlic / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 3 (1989), s. 85-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Rutil od Rožmitálu na Šumavě / Vrána, Stanislav, 1936- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 210-211
Zdroj: ČGS (UNM)
Rutil z Chodova u Bečova nad Teplou / Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 232
Zdroj: ČGS (UNM)
Rutil ze Šitboře u Poběžovic / Černý, Pavel, Vlk, Jaroslav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 145
Zdroj: ČGS (UNM)