Listování
od 

Rutil ze Šitboře u Poběžovic / Černý, Pavel, Vlk, Jaroslav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 145
Zdroj: ČGS (UNM)
Rutile from Šitboř near Poběžovice
Rutile-titanite mineralization from Głuchołazy (Eastern Sudetes, Poland) / Szełęg, Eligiusz -- In: Mineralogia polonica special papers -- ISSN 1896-2203 -- Vol. 28 (2006), p. 220-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Rutily na Klatovsku / Černý, Pavel, Vítovec, Jiří, 1944- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 343-347
Zdroj: ČGS (UNM)
Různé trendy ve složení columbit-tantalitu ve dvou částech lepidolitového pegmatitu v Rožné, západní Morava
Různé zdroje kovů mineralizace ve spodnokambrických černých břidlicích jižní Číny: Důkazy z geochemického a petrografického studia
Růže pouště / Mrázek, Ivan, 1940- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 1 (2003), s. 61-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Růžičková E. a Zeman A., editoři: Holocene flood plain of the Labe river / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 5 (1994), s. 276-276
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ružiná : hráza na veľmi stlačiteľnom podloží / Hraško, Vojtech -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 36, č. 5 (1986), s. 131-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Růžový klinozoisit z Třebenic u Třebíče / Houzar, Stanislav -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992)
Zdroj: ČGS (UNM)
RWC Prague Report / Bochníček, Josef, Boška, Josef, Bucha, Václav, Hejda, Pavel, Laštovička, Jan, Vaněk, Tomáš, Zloch, František -- In: Solar-Terrestrial Prediction - 5. Proceedings of a Workshop at Hitachi, Japan -- s. 37-39
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Ryba s páteří čtvernožce / Minařík, Martin -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 2 (2013), s. 71-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Ryba Spinarichthys Dispersus (Actinopterygii) z karbonu Čech
Rybí fauna menilitového souvrství na lokalitě Litenčice a její stratigrafická pozice / Gregorová, Růžena -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Roč. 73, č. 1-2 (1988), s. 83-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Rybí fauna menilitového souvrství (střední oligocén) na nové lokalitě Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm) / Gregorová, Růžena, 1961-, Požár, Miroslav -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 88 (2003), s. 191-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Rybí fauna spodnobadenských vápnitých jílů v Brně-Králově poli a její paleogeografický význam / Brzobohatý, Rostislav, 1938- -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Č. 67 (1982), s. 57-64, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Rybí fauna svrchního devonu a spodního karbonu na Moravě (24-41, Vyškov) / Smutná, Simona -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 122-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Rybí fauna vrtu HJ-2 Sedlec (spodní baden, Vídeňská pánev) (34-23 Břeclav) / Brzobohatý, Rostislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Rybníčky - Bečkov / Kupka, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 402
Zdroj: ČGS (UNM)
Ryby se světelnými orgány z moravských třetihor / Gregorová, Růžena -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 72, č. 11 (1993), s. 617-623
Zdroj: ČGS (UNM)