Listování
od 

Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve / Holečko, J., Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Ptáček, J. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 54, č. 2 (2006), s. 34-39
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve / Holečko, Josef, Kaláb, Zdeněk, 1959-, Knejzlík, Jaromír, Ptáček, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 2 (2006), s. 34-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Rychlost odbourávání toxických kyanidů v odkalištích rudných baní Kremnica / Novák, Martin, 1959- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 4 (1988), s. 107-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Rychlost odstraňování kyanidových iontů z odkaliště úpravny Zlatá Kremnica / Novák, Martin -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 74 (1986), s. 117-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Rychlost prouhelnění a diageneze v SHR odvozená ze studia klastických žil na lomu Most / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 331
Zdroj: ČGS (UNM)
Rychlost sedimentace spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3 / Kropáček, Vladimír, Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 15 (1993), s. 119-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Rychlost sedimentace terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve / Bucha, Václav, Horáček, Josef, Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 1 (1989), s. 2-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Rýchlosť sedimentácie v alpínskych molasových panvách / Vass, Dionýz, 1934- -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 391-397
Zdroj: ČGS (UNM)
Rychlost zvětrávání fosilní organické hmoty výsypek uhelných dolů a velkých staveb a vliv oxidačních produktů na půdní vlastnosti deponií / Kříbek, Bohdan, 1946- -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 4(106) (1997), s. 163-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Rychlost zvětrávání sulfidů a jejich vliv na migraci těžkých kovů v pórových vodách rudních ložisek / Martyčák, Karel, Zeman, Josef -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 83
Zdroj: ČGS (UNM)
Rychlosti sedimentace spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3 / Kropáček, Vladimír, Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 15 (1993), s. 119-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Rychlosti seizmických vln šířících se Českým masívem z ohnisek v Polsku / Babuška, Vladislav, 1937-, Plomerová, Jaroslava, Ruprechtová, Libuše -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 129-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Rychlostní poměry ve slovenské části vídeňské pánve a jejím podloží / Novák, Josef -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 42, č. 2 (1997), s. 59-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Rychlý odhad mechanismu ohniska inverzí amplitud / Šílený, Jan -- In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice -- s. 94-102
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Rychnovský vrch a jeho "detonační fenomén" / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 5 (2001), s. 340-348
Zdroj: ČGS (UNM)
Rýchorské krápníky / Tásler, Radko, 1956- -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 29, č. 2 (1996), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
The Rýchory Mts. Early Variscan Mafic Blueschists in the Sněžný potok Creek Valley / Patočka, František -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 6, - (1998), s. 82
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Rýchory Mts. Felsic Rock-dominated Bimodal Metavolkanic Suite of the Cambrian/Ordovician Protolith Age - the Porphyroid Rock in the Dolní Albeřice Village / Patočka, František -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 6, - (1998), s. 80
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Rýdeč / Adamovič, Jiří, 1965-, Krutský, Norbert -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Rýhový průzkum jihovýchodní části okrajového sudetského zlomu (SV