Listování
od 

Ryolity v metadioritové zóně brněnského masivu / Buriánek, David, Gilíková, Helena -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 18, č. 2 (2011), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rypné odpory jako kritérium rozpojitelnosti při povrchovém dobývání / Jurman, Josef -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 5 (1988), s. 222-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Ryzí antimon v rutilu z dolomitického mramoru od Studnic u Nového Města na Moravě / Novák, M., Novák, Milan, 1952-, Šrein, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 4 (1997), s. 265-266
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH -- ČGS (UNM)
Ryzí antimon v Vlastějovic v Posázaví / Haake, Reiner, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 240
Zdroj: ČGS (UNM)
Ryzí měď v achátu z lomu v Doubravici / Petránek, Jan, 1922- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 3 (2005), s. 170
Zdroj: ČGS (UNM)
Ryzí měď v severočeské hnědouhelné pánvi / Coufal, Pavel, Janeček, Oldřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 20-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších / Janák, Petr, Macháček, Václav, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 244
Zdroj: ČGS (UNM)
Ryzí měď z uranového ložiska Rožná / Mazuch, Jiří, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 301
Zdroj: ČGS (UNM)
Ryzí síra ve strusce z Kutné Hory / Králová, Jana, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 206-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Ryzí síra z Kutné Hory / Králová, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- č. 11 (2003), s. 206-207
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ryzí stříbro - nový minerál na ložisku Horní Benešov / Moravec, Josef -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 38, č. 1-2 (1993), s. 114
Zdroj: ČGS (UNM)
Ryzí stříbro z Borovce (Štěpánovský rudní revír) / Houzar, Stanislav, Hrazdil, Vladimír -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 96, č. 1 (2011), s. 11-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Ryzí stříbro z Helenína (jihlavský rudní revír) / Houzar, Stanislav, Malý, Karel, Štelcl, Jindřich -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Roč. 8, č. 1 (2010), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Ryzí stříbro z jihlavského rudního revíru / Malý, Karel, Vávra, Václav -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 83 (1998), s. 49-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Rýžoviště v údolí Zámeckého potoka ve Zlatých Horách / Cheben, Michal, Kováčik, Peter, Moník, Martin, Plaštiaková, Miroslava -- In: Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací -- ISBN 978-80-903588-4-3 -- s. 76-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Rýžoviště zlata na Hubenovském potoce u obce Drevníky, jv. od Dobříše (jižní periférie zlatonosného revíru Nový Knín) / Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 229-231
Zdroj: ČGS (UNM)
Rzezba i osady czwartorzędowe doliny Pieçiu stawów polskich (Wysokie Tatry) / Dzierzek, Jan, Lindner, Leszek, Nitychoruk, Jerzy -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 35, č. 1 (1987), s. 8-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Ržičanskij granitnyj massiv v srednečešskom plutone i jego ocelljarnyje mafičeskije vključenija
Řasnatka žebernatá a degradace pískovcových oblastí / Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 54, č. 1 (2006), s. 34-34
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Řecké mramory - historie a těžba / Šrámek, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 7 (2000), s. 21-25
Zdroj: ČGS (UNM)