Listování
od 

Sídelní cluster Jarošov II. Výsledky výzkumu v roce 2005 / Nývlt, Daniel, Nývltová Fišáková, Miriam, Škrdla, Petr -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. LVIII, č. 2 (2006), 30
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Siderite mineralization of the Gemericum superunit (Western Carpathians, Slovakia): review and a revised genetic model / Grecula, P., Radvanec, M., Žák, Karel -- In: Ore Geology Reviews -- ISSN 0169-1368 -- Roč. 24, č. 1 (2004), 32
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Siderite mineralization of the Gemericum superunit (Western Carpathians, Slovakia): review and a revised genetic model / Grecula, Pavol, Radvanec, Martin, Žák, Karel, 1957- -- In: Ore geology reviews -- ISSN 0169-1368 -- Vol. 24, no. 3-4 (2004), p. 267-298
Zdroj: ČGS (UNM)
Sideritová mineralizace Gemerika (západní Karpaty, Slovensko): přehled a revidovaný genetický model.
Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou staršího stupně v Brně-Žebětíně. Poznámky k fázi Ib kultury s MMK v brněnské kotlině / Kazdová, Eliška, Kuča, Martin, Přichystal, Antonín -- In: Pravěk Nová řada -- ISBN 80-86399-18-4 -- 53
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
SIEC : druhá mezinárodní konference o eklogitech / Fediuková, Eva -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 3 (1986), s. 92
Zdroj: ČGS (UNM)
Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika / Litochleb, Jiří, Litochleb, Jiří, 1948-, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- NM
Siegenit z dolu Staříč / Smutný, Zbyšek, Welser, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 5 (2006), s. 350-352
Zdroj: ČGS (UNM)
Siegenite and heazelwoodite in association of millerite from the mine dump of the Lill mine (Černojamské ore deposit), Příbram, Czech Republic
The Sienna synform and the relationships of gneisses to the deformational stages distinguished in the Šnieżnik metamorphic massif (Sudete)
Sifokamerální struktury u některých silurských hlavonožců z Barrandienu
Sign and arrival time determination of Acoustic emission signals by means of high-order statistic approach / Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš -- In: Defektoskopie 2008 : 38. mezinárodní konference a výstava : sborník příspěvků -- S. 123-129
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Signální mapa tématické vrstvy seizmická charakteristika základových poměrů pro vybranou oblast karvinského regionu / Kaláb, Zdeněk, Lednická, Markéta -- In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie -- S. 1-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Signals of extreme weather conditions in Central Europe in GRACE 4-D hydrological mass variations / Schmidt, Michael, Seitz, Florian, Shum, C. K. -- In: Earth and planetary science letters -- ISSN 0012-821X -- Vol. 268, no. 1-2 (2008), p. 165-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Signature of the last ice age detected in the subsurface temperatures / Čermák, Vladimír, Šafanda, Jan -- In: 31st International Geological Congress: abstracts Volume -- ISBN s. [1] -- s. [1]
Zdroj: ČGS (UNM)
Signature of the last ice age in the present subsurface temperatures in the Czech Republic and Slovenia / Rajver, D., Šafanda, Jan -- In: Global and Planetary Change -- ISSN 0921-8181 -- Roč. 29, 3/4 (2001), s. 241-257
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Signature of the Tomb of Nefertari, Luxor, Egypt on aquired gravity data / Issawy, E. A., Mrlina, Jan, Radwan, A. H. -- In: 75th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2013. Proceedings -- We-01-12/1-We-01-12/5
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Significance and consequences of Cretaceous convergent tectonics in the Vepor Unit, West Carpathians / Faryad, Shah Wali, Jeřábek, Petr, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel, 1958- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 17 (2004), p. 51
Zdroj: ČGS (UNM)
Significance and contributions of a uniform system of rockburst prevention with respect to the safety and economics of mine operations in Ostrava-Karviná District
The significance and distribution of Sulava type ferricretes in the central part of Bohemian Massif