Listování
od 

Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 1. část / Forstová, Jana, Martínek, Karel, Michna, Ondřej, Pešek, Jiří, 1936-, Sýkorová, Ivana, 1969-, Vašíček, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2005), s. 5-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 2. část / Forstová, Jana, Martínek, Karel, Michna, Ondřej, Pešek, Jiří, 1936-, Sýkorová, Ivana, 1969-, Vašíček, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2006), s. 5-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část / Forstová, Jana, Martínek, Karel, Michna, Ondřej, Pešek, Jiří, 1936-, Sýkorová, Ivana, 1969-, Vašíček, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2006), s. 5-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Síra v letokruzích stromů smrku ztepilého a buku lesního na velmi znečištěných lokalitách
Síra v uhlí severočeského hnědouhelného revíru / Dubanský, Alois -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 39, č. 6 (1990), s. 276-279
Zdroj: ČGS (UNM)
Síra ze Sicílie / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 2 (2004), s. 110-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Sírany železa z Chvaletic. I. / Harapát, Luboš -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 1 (1986), s. 99
Zdroj: ČGS (UNM)
Sírany železa z Chvaletic. II. / Harapát, Luboš -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 205
Zdroj: ČGS (UNM)
Sirníky v kamenivu ložiska Hrabůvka / Kratochvíla, Ladislav -- In: Sborník GPO -- Č. 32 (1987), s. 97-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Sistema de inforación SIG y su aprovechamiento para la evaluación y protección de las aguas termales y minerales / Kopačková, Veronika -- In: Desarrollo de Aguas Termales y Minerales en el Peru Cajamarca-Churín -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sistemy koordinat i sistemy otsčota v geodeziji a teoriji figury Zemli / Jurkina, M. I., Pick, Miloš -- In: Naučno-techničeskij sbornik po geodeziji, aerokosmičeskim sjomkam i kartografiji. Fizičeskaja geodezija -- s. 51-62
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Sistemy koordinat i sistemy otsčota v geodeziji i teoriji figury Zemli / Jurkina, M. I., Pick, Miloš -- In: Naučno-techničeskij sbornik po geodeziji, aerokosmičeskim sjomkam i kartografiji. Fizičeskaja geodezija -- s. 102-123
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Síť opěrných profilů k vývoji krajiny Českého krasu / Ložek, Vojen -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Roč. 21, - (1992), s. 47-67
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Site friendly Dilatometric Slope Monitoring at Celtic Mountain Citadel of Obří Hrad, S. Bohemia / Hartvich, Filip, Zvelebil, Jiří -- In: Proceedings ICL Symposium,23-24.11.2006 -- ISBN 4-9903382-0-0 -- 11
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Site-friendly dilatometric slope monitoring at Celtic Mountain Citadel of Obří Hrad, S. Bohemia / Hartvich, Filip, Zvelebil, J. -- In: Proceedings of the ICL Symposium, Paris -- S. 7-17
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The site of Soutěska and its significance for Holocene climatic development / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Československý kras -- Vol. 36 (1985), p. 7-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Site response investigation at the seismological station Ostrava - Krásné Pole (OKC) / Holub, Karel, Knejzlík, Jaromír, Rušajová, Jana -- In: Acta Montanistica Slovaca -- ISSN 1335-1788 -- Roč. 12, č. 2 (2007), s. 243-248
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Situation and strategy of fossil fuel mining in Greece
Die Situation des böhmischen Bergbaus im Vormärz / Schweizer, Claudia -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Jg. 149, Nr. 2-3 (2009)
Zdroj: ČGS (UNM)
La situation hydrologique a Vrata et la dépendance fonctionnelle des changements de température des eaux souterraines de la Mošnica