Listování
od 

SUDETES 2003 Seismic Experiment / Brož, Milan, Grad, Marek, Guterch, Aleksander, Hegedüs, E., Keller, G. Randy, Špičák, Aleš -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 47, no. 3 (2003), p. 681-689
Zdroj: ČGS (UNM)
The Sudetes as a domain of Variscan strike-slip tectonics / Aleksandrowski, Paweł -- In: Igneous Activity and Metamorphic Evolution of the Sudetes Area -- s. 15-20
Zdroj: ČGS (UNM)
The Sudetes as a Palaeozoic orogen in central Europe / Żelaźniewicz, Andrzej -- In: Geological magazine -- ISSN 0016-7568 -- Vol. 134, no. 5 (1997), p. 691-702
Zdroj: ČGS (UNM)
The Sudetes-boundaries, subdivision and tectonic position : studies in Geology of the Sudetes / Don, Jerzy, Żelaźniewicz, Andrzej -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen -- ISSN 0077-7740 -- Roč. 179, č. 2 (1990), s. 121-127
Zdroj: ČGS (UNM)
The Sudetic geological mosaic: Insights into the root of the Variscan orogen / Kryza, Ryszard, Mazur, Stanisław, Oberc-Dziedzic, Teresa -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Vol. 52, no. 8-2 (2004), p. 761-773
Zdroj: ČGS (UNM)
The Sudetic Marginal Fault: a prominent morphotectonic feature of Central Europe / Badura, Janusz, Cacoń, Stefan, Kontny, Bernard, Przybylski, Bogusław, Štěpančíková, Petra, Zuchiewicz, Witold -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 53 (2007), p. 51
Zdroj: ČGS (UNM)
The Sudetic Marginal Fault: a survey of triangular facets and morphometric parametres / Badura, Janusz, Cacoń, Stefan, Kontny, Bernard, Przybylski, Bogusław, Štěpančíková, Petra, Zuchiewicz, Witold -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
The Sudetic Marginal Fault: a young morphophotectonic [i.e. morphotectonic] feature at the NE margin of the Bohemian Massif, Central Europe / Badura, Janusz, Cacoń, Stefan, Kontny, Bernard, Przybylski, Bogusław, Štěpančíková, Petra, Zuchiewicz, Witold -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 4, no. 4 (148), p. 7-29
Zdroj: ČGS (UNM)
The Sudetic Marginal Fault: a young morphotectonic feature at the NE margin of the Bohemian Massif, Central Europe / Badura, J., Cacoń, S., Kontny, B., Przybylski, B., Štěpančíková, Petra, Zuchiewicz, W. -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 4, č. 4 (2007), s. 1-23
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The Sudetic Marginal Fault between Bílá Voda and Lipová Lázně [Lipová-lázně] / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 1, no. 3 (135), p. 31-33
Zdroj: ČGS (UNM)
The Sudetic Marginal Fault: Late Cenozoic activity constrained by geomorphic and fractured clasts studies / Badura, J., Świerczewska, A., Štěpančíková, Petra, Tokarski, A., Zuchiewicz, W. -- In: Abstracts, "Morphotectonic Map of European Lowland Area" within the Marie-Curie programme "Transfer of Knowledge" in the Sixth Framework Programme, Conference MORPHOTECTONIC OF EUROPEAN LOWLAND AREA -- S. 8-9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The Sudetic marginal fault, SW Poland: a reactivated sinistral-normal fault / Badura, Janusz, Przybylski, Bogusław, Zuchiewicz, Witold -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 17 (2004), p. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
The sudetic phase and significance to the geological division of the Sudetes / Don, Jerzy -- In: Abstracts. Europe oh the geological map. 3. Meeting of European Geological Societes -- s. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
The Sudetic tributaries of Upper Odra transformation during the Holocene period / Klimek, Kazimierz -- In: Studia geomorphologica carpatho-balcanica -- ISSN 0081-6434 -- Vol. 34 (2000), p. 27-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Sudetische Porphyre als Leitgeschiebe in den Glazialablagerungen Poles und der Tschechoslowakei
Sudetské porfyry jako vůdčí souvky v ledovcových uloženinách Polska a ČSFR / Gába, Zdeněk, 1939-, Wójcik, Jan -- In: Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 39, č. 1 (1990), s. 59-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Sudslavická jeskyně / Chábera, Stanislav -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 14, č. 8 (1989), s. 496-498
Zdroj: ČGS (UNM)
Suffosionslöcher in der Umgebung von Miskovice
Sufozní podzemní systém ve sprašové rokli v Zeměchách u Kralup / Cílek, Václav -- In: Speleo 25 -- ISBN 80-85304-58-9 -- s. 19-25
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Suggestion of the classification of metamorphogenic deposits / Havelka, Jaroslav -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Vol. 36, no. 1 (1990), p. 107-128
Zdroj: ČGS (UNM)