Listování
od 

Sabugalit z Nového Fojtova / Breiter, Karel, 1956- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 60, č. 5 (1985), s. 285, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Sabugalite from Nový Fojtov
Sachsen. Stratigraphie von Deutschland III - Die Kreide der Bundesrepublik Deutschland / Tröger, Karl-Armin, Voigt, Thomas -- In: Courier Forschungsinstitut Senckenberg -- ISSN 0341-4116 -- Roč. 226 (2000), s. 123-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Das sächsische Erzgebirge : Geologie, Bergbau und Kultur / Beeger, Dieter, Mathé, Gerhard, Quellmalz, Werner, Weber, Wolfgang -- In: Veröffentlichungen des Naturhistorischen Museums Wien, Neue Folge. Wien -- Jg. 22 (1988)
Zdroj: ČGS (UNM)
Sächsische Geologische Landesaufnahme - Tradition und Zukunft / Berger, Hans-Jürgen, Geissler, Eckart, Leonhardt, Dietmar -- In: Geoprofil -- ISSN 0863-2200 -- Nr. 5 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Sádrovce z Března u Chomutova / Coufal, Pavel, Janeček, Oldřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 27-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Sádrovce z Prahy / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 2 (1998), s. 97-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Sádrovcové kůry - důsledek kyselých dešťů? / Cílek, Václav, 1955- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 11, č. 10 (1986), s. 636
Zdroj: ČGS (UNM)
Sádrovcový kras v údolí řeky Nidy (Polsko) / Jirásek, Jakub, 1978- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 4 (2006), s. 276-279
Zdroj: ČGS (UNM)
Sádrovec v Demänovskej jaskyni Mieru / Pavlarčík, Stanislav -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 24 (1886), s. 193-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Sádrovec ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12, Hranice) / Šteffan, Martin -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 117-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Sádrovec z Března u Chomutova / Černý, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 6 (2001), s. 411-412
Zdroj: ČGS (UNM)
Sádrovec z Března u Loun / Filippi, Michal, Vlačiha, V. -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 22-27
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sádrovec z Března u Loun / Filippi, Michal, 1974-, Vlačiha, Vlastislav, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 22-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Sádrovec z Kučlína u Bíliny / Dvořák, Zdeněk -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 232
Zdroj: ČGS (UNM)
Safe landfilling in the Czech Republic
Safeguarding and liqudation of old mine sited in the Czech Republic in 1997
Safeguarding and liquidation of old mine sites in the Czech Republic in 1996
Safeguarding and liquidation of old mining workings in Czech Republic in 1999
Safeguarding and luquidation of old mine sites in Czech Republic in 1998